| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Nagrody jubileuszowe w spółdzielni inwalidów

Nagrody jubileuszowe w spółdzielni inwalidów

Nagrody jubileuszowe w spółdzielniach inwalidów z reguły przyznawane są nie częściej niż co 5 lat. Postanowienia w tym zakresie zawierają układy zbiorowe pracy.

Nagroda jubileuszowa, która jest przyznawana nie częściej niż co 5 lat, wyłączona jest z podstawy wymiaru składek.

Układ zbiorowy pracy jest porozumieniem normatywnym zawieranym między związkami zawodowymi a pracodawcami. Obejmuje on jednak nie tylko strony układu, ale przede wszystkim pracowników zatrudnianych przez pracodawców, którzy zawarli układ. Postanowienia układu mają charakter normatywny. Oznacza to, że obowiązują bezpośrednio w stosunkach pracy, tak jak przepisy zawarte w ustawie. Tym samym postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia obowiązującego układu. Na podstawie art. 18 § 2 k.p. byłyby one nieważne i zastąpione odpowiednimi postanowieniami układu. Natomiast korzystniejsze postanowienia nowego układu zastępują z dniem jego wejścia w życie mniej korzystne warunki dotychczasowej umowy o pracę.

Podobnie postanowienia układu nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż ustawy i przepisy wydane na ich podstawie. Również postanowienia układu zakładowego nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia układu ponadzakładowego.

Z powyższego wynika, że relacje między ustawą, układem i umową o pracę oparte są na zasadzie uprzywilejowania pracownika. Jeżeli nowy układ – nie naruszając ustawy – byłby mniej korzystny dla pracowników od poprzedniego, to dotychczasowe postanowienia umów pozostają w mocy i mogą być zmienione tylko w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego. Nie obowiązuje przy tym powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem. A zatem nie ma przeszkód prawnych, aby zmienić postanowienia układu zbiorowego pracy w ten sposób, aby były one korzystniejsze dla pracowników. Jak wynika z powyższego, korzystniejsze postanowienia nowego układu z dniem jego wejścia w życie zastępują mniej korzystne warunki dotychczasowej umowy o pracę. Zmiana układu na korzyść pracowników powoduje automatyczną zmianę stosunków pracy.

Częstsze niż co 5 lat wypłacanie nagrody jubileuszowej bez wątpienia jest dla pracownika rozwiązaniem korzystniejszym. Natomiast w przypadku gdy nagroda jubileuszowa będzie wypłacana częściej niż co 5 lat, zastosowanie znajdzie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 1998 r. nr 161, poz. 1106 ze zm.) interpretowany a contrario. Na podstawie tego przepisu nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które zgodnie z zasadami określającymi warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. A zatem, w przypadku gdy nagroda ta będzie przyznawana częściej niż co 5 lat, będzie stanowiła podstawę wymiaru ww. składek. Wówczas nagroda jubileuszowa de facto będzie traktowana jak premia regulaminowa, która wchodzi do wynagrodzenia brutto, od którego należy wyliczyć składki ZUS od pracodawcy.

W związku z powyższym nagrody jubileuszowe wypłacane na „starych” zasadach, tj. nie częściej niż co 5 lat, korzystają ze zwolnienia. Natomiast w przypadku wprowadzenia zmiany układu zbiorowego pracy polegającej na wprowadzeniu regulacji, na podstawie której nagroda jubileuszowa będzie wypłacana w odstępach krótszych niż 5 lat, zwolnienie już nie obowiązuje.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »