| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Najważniejszym źródłem wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest dofinansowanie do ich wynagrodzeń zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy.

Drugą przesłanką warunkującą możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika jest obowiązek zrealizowania przez pracodawcę „efektu zachęty”. Oznacza to, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę wykonującego działalność gospodarczą musi prowadzić do uzyskania wzrostu netto zarówno zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jak i zatrudnienia ogółem, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych przez ustawę o rehabilitacji.

Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

Miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem.

Odstąpienie od realizacji „efektu zachęty” jest możliwe w sytuacjach, gdy zatrudnienie nowego pracownika niepełnosprawnego następuje w enumeratywnie wymienionych przypadkach:

  • z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
  • na mocy porozumienia stron,
  • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • z upływem czasu, na który umowa została zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta.

Ponadto miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika niepełnoprawnego przysługuje niezależnie od spełnia „efektu zachęty”, w przypadku gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek.

Wprowadzenie „efektu zachęty” ma skutkować faktycznym, a nie pozornym zwiększeniem zatrudnienia u danego pracodawcy.

W odniesieniu do sytuacji pracownika, który został zatrudniony jako pełnosprawny, a następnie uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie ze stanowiskiem Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z 3 września 2009 r. „efekt zachęty” należy badać w chwili jego zatrudnienia. Nie ma znaczenia fakt, że w chwili zatrudniania dany pracownik był osobą pełnosprawną.

Należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym występuje luka rzeczywista (de lege lata) polegająca na braku regulacji prawnych dotyczących sytuacji niepełnosprawnego pracownika, który w chwili nawiązania stosunku pracy był osobą pełnosprawną, a następnie otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności zarówno ze skutkiem na przyszłość, jak również z mocą wsteczną. Lukę tę próbowano wyeliminować dzięki interpretacji Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Jednak po pierwsze interpretacja ta nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa, po drugie uznana została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny za niezgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Założenia do nowelizacji ustawy o rehabilitacji przewidują wprowadzenie do ww. ustawy jednoznacznego zapisu wyjaśniającego, od którego momentu należy wliczać niepełnosprawnego pracownika, który został zatrudniony jako osoba pełnosprawna, do stanu zatrudnienia.

Słuszny wydaje się pogląd, że do czasu znowelizowania ustawy o rehabilitacji pracownik, który został zatrudniony jako pełnosprawny, a następnie w trakcie zatrudnienia uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności, nie jest uprawniony do uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia.


Czytaj także

Autor:

doradca ds. Prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

POPON
Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla kadrowych i HR198.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK