| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w świetle przepisów UE

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w świetle przepisów UE

Pracodawca nie ma obowiązku dalszego zatrudniania pracownika, który stał się niepełnosprawny, gdy kontynuowanie zatrudnienia wiązałoby się dla pracodawcy z ogromnymi kosztami.

Trybunał stwierdził na wstępie, że dyrektywa nie nakazuje ustawodawcom krajowym, jak mają zdefiniować pojęcie „niepełnosprawność”. Jednocześnie stwierdził, że należy określić jednolitą i wspólną dla krajów członkowskich definicję niepełnosprawności.

Ponadto Trybunał dodał, że w prawie wspólnotowym przez „niepełnosprawność” należy rozumieć długookresowe ograniczenie wynikające z naruszenia funkcji fizycznych, umysłowych lub psychologicznych, które stanowi przeszkodę dla danej osoby w uczestniczeniu w życiu zawodowym. Tym samym oznacza to po pierwsze, że niepełnosprawności nie można zrównywać z chorobą, a więc zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność nie obejmuje jakiejkolwiek choroby. Po drugie, o niepełnosprawności można mówić dopiero wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że ograniczenie pracownika w uczestniczeniu w życiu zawodowym będzie trwało przez długi czas.

Z wyroku Trybunału wydanego w powołanej powyżej sprawie wynika jeszcze jeden wniosek. Jak już wspomniano, w prawie wspólnotowym katalog przyczyn uznanych za dyskryminacyjne jest katalogiem zamkniętym. Jeżeli więc przepis prawa wspólnotowego nie kwalifikuje określonej przyczyny nierównego traktowania pracowników jako przyczyny dyskryminacji, to nie można mówić o istnieniu zakazu dyskryminacji ze względu na tę przyczynę.

Zwalczanie dyskryminacji

Unia Europejskiej w traktacie o jej funkcjonowaniu została zobowiązana do podjęcia środków niezbędnych w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Biorąc pod uwagę, że powyższy katalog jest katalogiem zamkniętym oraz że wśród ww. kryteriów dyskryminacji nie została wskazana choroba, uzasadniony jest wniosek, że nie ma podstaw do objęcia zakazem dyskryminacji nierównego traktowania pracownika ze względu na chorobę.

Uwzględniając powyższe uwagi o zakazie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz to, że zakres tego zakazu obejmuje również etap rozwiązania stosunku pracy, warto zastanowić się, czy pracodawca może zwolnić pracownika (który stał się niepełnosprawny w stopniu uniemożliwiającym mu dalsze wykonywanie pracy), wskazując jako przyczynę zwolnienia niepełnosprawność tego pracownika.

Aby udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie, trzeba sięgnąć do art. 5 dyrektywy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca w celu zagwarantowania przestrzegania zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych podejmuje właściwe w konkretnej sytuacji środki, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do pracy, jej wykonywanie lub rozwój zawodowy bądź kształcenie, jeśli środki te nie nakładają na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Dalej stanowi, że obciążenia te nie są nieproporcjonalne, jeżeli są w wystarczającym stopniu rekompensowane ze środków istniejących w ramach polityki prowadzonej przez dane państwo członkowskie na rzecz osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym pracodawca nie ma obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika (również przyjmowania do pracy, promowania), który z uwagi na swoją niepełnosprawność nie jest w dyspozycji wykonywać pracy na danym stanowisku, jeżeli w określonej sytuacji przyjęcie środków umożliwiających takiemu pracownikowi wykonywanie pracy stanowiłoby dla pracodawcy nieproporcjonalnie wysokie obciążenie.

Podstawa prawna:

  • dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (DzUrz WE L 303 z 2.12.2000 r., s. 16–22),
  • art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzUrz UE C 115 z 9.05.2008 r.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK