| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Niebieska karta UE

Niebieska karta UE

Niebieska Karta UE to zezwolenie udzielane obywatelowi państwa trzeciego przez państwo członkowskie w celu podjęcia na jego terytorium zatrudnienia na okres dłuższy niż 3 miesiące w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Pojęcie zatrudnienia

Trzeba wyjaśnić, że w tym przypadku przez zatrudnienie rozumie się podjęcie pracy w charakterze pracownika, a więc pracy pod kierownictwem i za wynagrodzeniem (por. art. 2 lit. b dyrektywy, odpowiednio art. 4 pkt 16 ustawy o cudzoziemcach).

Wyższe kwalifikacje zawodowe cudzoziemca

Przez wyższe kwalifikacje zawodowe rozumie się kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych lub, jeżeli prawo krajowe dopuszcza taki wyjątek, porównywalne kwalifikacje zdobyte w wyniku co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego (art. 2 lit. g dyrektywy). Prawo polskie dopuszcza wspomniany wyjątek, przewidując możliwość ubiegania się o zezwolenie również przez cudzoziemca z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym porównywalnym, co do zdobytych kwalifikacji, z ukończeniem szkoły wyższej. Oczywisty jest również wymóg, aby posiadane przez cudzoziemca wyższe kwalifikacje zawodowe odpowiadały pracy, która ma być wykonywana na terytorium danego państwa członkowskiego.

Przykład

Polska firma zamierza rozpocząć działalność w Egipcie. W tym celu poszukuje doradców finansowych posługujących się biegle językiem arabskim, posiadających praktyczną wiedzę o tamtejszym rynku oraz chcących podjąć stałą pracę w biurze w Warszawie. Na ofertę pracy odpowiedział mieszkaniec Kairu (obywatel Egiptu), który ma 10-letnie doświadczenie w doradzaniu zagranicznym inwestorom i ukończył studia ekonomiczne na egipskiej uczelni wyższej.

Uwzględniając nowe regulacje ustawy o cudzoziemcach, polska firma może podpisać z kandydatem przedwstępną umowę o pracę albo umowę o pracę. Następnie cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Wniosek ten składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce albo, gdy składając wniosek przebywa jeszcze za granicą, ze względu na miejsce zamierzonego pobytu w Polsce. W tym przypadku miejscem pracy ma być Warszawa, a więc właściwy będzie wojewoda mazowiecki.

Warunki udzielenia zezwolenia na pracę

Udzielenie zezwolenia zależy od spełnienia przez cudzoziemca kilku warunków:

  • zawarcia umowy o pracę lub przedwstępnej umowy o pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na okres przynajmniej 1 roku,
  • posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych (ukończone studia wyższe albo co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe),
  • posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski,
  • wykazania, że przyszły pracodawca nie ma możliwości znalezienia odpowiedniego kandydata na rynku polskim (okoliczność tę stwierdza starosta w informacji udzielanej na wniosek przyszłego pracodawcy),
  • a ponadto wysokość rocznego wynagrodzenie brutto nie będzie niższa niż 150% średniego rocznego wynagrodzenia brutto w Polsce (wysokość minimalnego wynagrodzenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych).

Podstawa prawna:

  • art. 2–3, art. 18, art. 63i, art. 65 ust. 6a i 6b ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (DzU z 2011 r. nr 264, poz. 1573 ze zm.),
  • art. 2 lit. a–b, lit. g dyrektywy Rady 2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (DzUrz UE L 155 z 18.06.2009 r., s. 17).

 

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK