| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

Pracodawca nadal musi uzyskać zezwolenie na zatrudnienie pracownika pochodzącego spoza krajów UE, jednak procedura uzyskania zezwolenia po zmianie przepisów stała się dużo prostsza.

Wniosek

Wniosek o wydanie zezwolenia pracodawca składa do właściwego (ze względu na miejsce wykonywania pracy, siedzibę pracodawcy powierzającego pracę) wojewody. Pracodawca jest również stroną postępowania o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca, tzn. jako strona nie może występować cudzoziemiec, którego zezwolenie dotyczy.

Zezwolenie

Znowelizowane przepisy uszczegółowiają okres, na jaki wydawane jest zezwolenie - jest ono wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nawet 5 lat.

Zezwolenie na pracę wydawane jest dla określonego cudzoziemca. Określa pracodawcę powierzającego wykonywanie pracy przez tę osobę, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez nią oraz okres ważności zezwolenia.

W zakresie obowiązywania zezwoleń nastąpiły daleko idące zmiany.

Obecnie dokument ten zachowuje ważność w przypadku:

 • gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę - wcześniej takiej możliwości nie było; praca mogła być wykonywana jedynie na ściśle określonych w zezwoleniu warunkach. W przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca wydane zezwolenie zachowywało ważność, jeżeli miejsce wykonywania pracy znajduje się w powiecie, którego dotyczy przyrzeczenie lub zezwolenie, lub mogło zachować ważność, jeżeli miejsce wykonywania pracy znajduje się w innym powiecie niż ten, którego dotyczy przyrzeczenie lub zez- wolenie;
 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej działania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zmiany osoby reprezentującej pracodawcę.

Należy jednak bezwzględnie pamiętać o niezwłocznym powiadomieniu w formie pisemnej o dokonanej zmianie, wojewodę, który wydał zezwolenie.

Zezwolenie na pracę może także zachować ważność, w przypadku gdy:

 • cudzoziemiec, w uzgodnieniu z podmiotem powierzającym mu wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie podjął wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
 • cudzoziemiec, w uzgodnieniu z podmiotem powierzającym mu wykonywanie pracy, przerwał wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące, jeżeli przyczyna opóźnienia lub przerwy w wykonywaniu pracy jest uzasadniona, a podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca niezwłocznie powiadomił w formie pisemnej o tych sytuacjach wojewodę, który wydał zezwolenie.

Obowiązki pracodawcy

Nowelizacja skonkretyzowała obowiązki pracodawcy wobec zatrudnianego cudzoziemca, od którego wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę.

Pracodawca zobowiązany jest m.in. do:

 • zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę,
 • informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, decyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu zezwolenia (szczegółowy katalog obowiązków wymienia art. 88h ustawy).

Podstawa prawna:

 • ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415),
 • ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 6, poz. 33).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK