Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Termin wystawienia świadectwa pracy

Katarzyna Tomaszewska
Stan prawny: 2010-04-16 14:06

Pracownik do 30 kwietnia 2010 r. jest w okresie wypowiedzenia. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, które potrwa do 18 maja. Kiedy mam wystawić świadectwo pracy?

Świadectwo pracy należy wystawić z ostatnim dniem okresu zatrudnienia, czyli 30 kwietnia 2010 r.

Po zakończeniu zatrudnienia pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wystawienie tego dokumentu nie może być powiązane z ewentualnym rozliczeniem się pracownika z zakładem pracy. Świadectwo powinno być wystawione i wręczone pracownikowi w ostatnim dniu jego pracy (art. 97 § 1 k.p.). Jeśli jednak wydanie w tym dniu świadectwa pracy pracownikowi bądź też osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, należy je wysłać za pośrednictwem poczty albo doręczyć w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy (§ 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania – DzU nr 60, poz. 282 ze zm.).

Dniem rozwiązania umowy o pracę w przypadku opisanym w pytaniu będzie ostatni dzień wypowiedzenia, a więc 3o kwietnia 2010 r. Nie ma przy tym znaczenia, że pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Niezdolność do pracy stwierdzona zaświadczeniem lekarskim nie przedłuża umowy o pracę, a co za tym idzie, rozwiąże się ona 3o kwietnia 2010 r.

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2010-04-27

KOMENTARZE

Podobne artykuły:

 • Nowe zasady wydawania świadectwa pracy

  Celem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy było uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy, a tym samym ograniczenie nadmiernych obciążeń nałożonych na pracodawców w związku z ich wydawaniem....

 • Wydanie świadectwa pracy

  Byłem zatrudniony w prywatnym przedsiębiorstwie przez 4 lata na podstawie umowy o pracę. Ostatni rok – na stanowisku menedżera. To wiązało się z korzystaniem ze służbowego telefonu komórkowego, który...

 • Wystawienie przez pracodawcę odpisu świadectwa pracyartykuł płatny

  Jeden z byłych pracowników zwrócił się z prośbą o wydanie oryginału świadectwa pracy z lat 70 - jest ono potrzebne do przyznania renty w ZUS. Firma, w której pracował, kilkakrotnie się przekształcała...

 • Zbiorcze świadectwo pracyartykuł płatny

  Po zakończeniu okresu próbnego zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę na czas określony. Za kilka dni upływa termin zakończenia rocznej umowy, jednak zamierzamy podpisać z pracownikiem umowę na cz...

 • Jak liczyć termin wydania świadectwa pracy?artykuł płatny

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony 22 sierpnia br. Ustaliliśmy w niej termin rozpoczęcia pracy na 1 września br. Od kiedy, zgodnie z nowymi przepisami, powinniśmy liczyć w takim przypa...

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

 • Najnowsze
 • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter