| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Pracownik, który nie wniósł powództwa o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne (o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach) nie może powoływać się na niezgodność wypowiedzenia z prawem lub jego niezasadność i na tej podstawie żądać wynagrodzenia wynikającego z warunków umowy o pracę sprzed ich zmiany. Przewodniczący

Od powyższego wyroku w części oddalającej apelację powód złożył kasację opartą na obu podstawach przewidzianych w art. 3931 k.p.c. Zarzucił naruszenie przepisów postępowania wskutek zamknięcia rozprawy przed dostatecznym wyjaśnieniem sprawy, tj. art. 224 § 1 i art. 468 § 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 391 k.p.c., oraz niezastosowanie art. 4771 k.p.c., a gdy chodzi o przepisy prawa materialnego -zarzut ich naruszenia dotyczy: 1. art. 58 k.c. w związku z art. 300 k.p. i art. 8 k.p. wskutek uznania, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy nie naruszało prawa w sytuacji, gdy w piśmie z dnia 16 maja 2002 r. pracodawca nie podał przyczyny swojej decyzji (art. 30 § 4 w związku z art. 42 § 1 k.p.) i gdy wynagrodzenie zasadnicze powoda uległo rażącemu obniżeniu; 2. art. 772 § 1 i 2 k.p. oraz postanowień § 6 ust. 1 i 2, § 7 i § 18 regulaminu wynagrodzeń pracowników przez ich niezastosowanie. W uzasadnieniu kasacji powód sprecyzował, że kwestionuje oddalenie apelacji w części dotyczącej oddalenia następujących roszczeń: wyrównania wynagrodzenia za 6 miesięcy do kwoty 28.066 zł, wyrównania odprawy wypłaconej za okres 3 miesięcy do kwoty 14.163 zł oraz wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy do wysokości 2.901 zł.

Zdaniem skarżącego, Sąd Apelacyjny nie wyjaśnił okoliczności, które zadecydowały o przyjęciu przez niego nowych warunków pracy i płacy, co było bardzo ważne. Otóż ustalenie prowizji w wysokości 3% od miesięcznej sprzedaży na rynki wschodnie, przy dotychczasowych dużych wpływach z tego tytułu, gwarantowało mu wynagrodzenie w niezmienionym lub wyższym wymiarze. Tymczasem w okresie wypowiedzenia pracodawca wprowadził nowy plan sprzedaży, obniżając między innymi wysokość upustów cenowych dla kontrahentów z 42% do 25%, co spowodowało drastyczny spadek sprzedaży i wpływów z tego tytułu. Ustalone przez pozwaną Spółkę ceny nie pozwalały powodowi na osiągnięcie prowizji, która miała kompensować obniżenie wynagrodzenia zasadniczego z 7.300 zł miesięcznie do 2.000 zł miesięcznie. Sąd Apelacyjny pominął również to, że pismem z dnia 27 sierpnia 2002 r., bez dokonania wypowiedzenia zmieniającego, pozwana Spółka dokonała kolejnej zmiany warunków wynagrodzenia, wprowadzając nagrodę zamiast prowizji oraz pozbawiając powoda ustalonego w wypowiedzeniu zmieniającym ryczałtu za delegacje. Nagroda ma charakter uznaniowy i - w przeciwieństwie do prowizji -jej wypłata zależy od woli pracodawcy. Wprawdzie naliczanie i wypłatę nagrody (prowizji) określał regulamin, ale jego postanowienia w sposób oczywisty naruszają przepisy art. 18 § 1, art. 84, art. 105, art. 107 i art. 78 § 2 k.p. oraz § 6 ust. 1 i 2, § 7 i § 18 regulaminu wynagradzania. Ponadto Sąd drugiej instancji nie zajął się w ogóle kwestią skuteczności dokonanego wypowiedzenia zmieniającego, chociaż było to niezbędne z uwagi na niewskazanie powodowi w piśmie z dnia 16 maja 2002 r. przyczyn tego wypowiedzenia. Sąd ten „ograniczył rozpoznanie sprawy do formalnego stwierdzenia faktu dokonania wypowiedzenia zmieniającego i przyjęcia przez powoda zaproponowanych warunków oraz skutków tych zdarzeń”. Natomiast poza uwagą Sądu Apelacyjnego pozostały nie tylko przyczyny wypowiedzenia zmieniającego, ale także kwestia „zgodności wypowiedzenia zmieniającego z przepisami prawa, przez co doszło do naruszenia art. 4771 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c.”. Okoliczności towarzyszące wypowiedzeniu warunków umowy o pracę, zwłaszcza to, że pracodawca przewidywał już wówczas likwidację zakładu pracy, a mimo to wypowiedział powodowi stanowisko i wynagrodzenie, świadczą o jego zamiarze zmniejszenia skutków finansowych zwolnień grupowych przez nieobjęcie nimi powoda i tym samym o obejściu prawa, co nakazuje oceniać czynność pracodawcy w aspekcie art. 58 k.c. i art. 8 k.p.

reklama

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »