| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne, inaczej rozwiązanie umowy z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, jest szczególnym trybem rozwiązania umowy o pracę. Stosując go, pracodawcy powinni kierować się szczególną ostrożnością.

Rozwiązanie umowy o prace przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest możliwe tylko w trzech szczególnych przypadkach. Są nimi:
• ciężkie naruszenie przez pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych,
• popełnienie przez pracownika przestępstwa, w czasie trwania umowy o pracę, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeśli przestępstwo to jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
• utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, z winy pracownika.

Polecamy również: Uprawnienia pracownika w związku z bezprawnym wypowiedzeniem

Jeśli pracodawca dowie się o wskazanych okolicznościach, dających mu prawo do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika, ma on 1 miesiąc na skorzystanie z tego uprawnienia. Po upływie miesiąca od pozyskania informacji dotyczących przewinień pracownika, zwolnienie go w trybie dyscyplinarnym jest niemożliwe.

Jeśli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, rozwiązanie umowy z pracownikiem z jego winy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jest możliwe po zasięgnięciu przez pracodawcę opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, która to zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W przypadku, gdy organizacja ta ma zastrzeżenia co do zasadności zwolnienia dyscyplinarnego, wyraża ona swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Obowiązki pracodawcy w sytuacji dyscyplinarnego zwolnienia pracownika

Pismo, w którym pracodawca zawiadamia pracownika o zastosowaniu wobec niego zwolnienia dyscyplinarnego, powinno zawierać informację o przyczynie uzasadniającej podjęte kroki oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy, które nastąpić może w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisma o rozwiązaniu umowy. Pracodawca powinien wskazać również sąd właściwy do złożenia stosownego odwołania.

Zadaj pytanie na: Forum - Kadry

Podstawowe obowiązki pracownicze

Do podstawowych obowiązków pracowniczych, których naruszenie warunkuje możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o prace z winy pracownika, bez zachowania okresu wypowiedzenia, zalicza się między innymi bardzo ogólny obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy. Wśród podstawowych obowiązków pracowniczych wskazać można między innymi obowiązek ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, obowiązek przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, obowiązek przestrzegania regulaminu pracy oraz zasad bhp. Są to oczywiście przykładowe obowiązki pracownicze, jakie uznaje się za podstawowe.

Polecamy serwis: Czas pracy

Jak stwierdził Sąd najwyższy, w wyroku z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie o sygnaturze II PK 116/2012, w pojęciu „Ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych” mieszczą się trzy elementy, które sąd bierze pod uwagę, dokonując oceny zasadności podstaw zwolnienia dyscyplinarnego, są to:

  • bezprawność zachowania pracownika, przejawiająca się rzeczywistym naruszeniem podstawowego obowiązku pracowniczego,
  • naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy,
  • zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo.

Zdaniem Sądu Najwyższego, rażący charakter zachowania pracownika, przejawia się w wyjątkowo lekceważącym stosunku pracownika do jego obowiązków pracowniczych.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK