| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Ochrona przed zwolnieniem społecznego inspektora pracy

Ochrona przed zwolnieniem społecznego inspektora pracy

Na terenie zakładu pracy działa organizacja związkowa. W ubiegłym roku powołano społecznego inspektora pracy, który dopuścił się jednak rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych poprzez spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy. Pracodawca zwrócił się do organizacji związkowej o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy. Pomimo braku zgody organizacji, pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia. Czy postępowanie pracodawcy było właściwe? Czy pracodawca może spodziewać się przywrócenia do pracy pracownika przez sąd pracy? Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę bądź jej warunków społecznemu inspektorowi pracy?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracownik, pełniący funkcję społecznego inspektora pracy, korzysta ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy przewidzianej w ustawie o społecznej inspekcji pracy. Gwarantuje mu to ochronę niezależności w wypełnianiu jego zadań. Warunkiem ochrony jest faktyczne pełnienie funkcji.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2006 (II PK 339/05) "rzeczywiste pełnienie przez pracownika funkcji zakładowego inspektora pracy, niekwestionowane przez związki zawodowe i pracodawcę, powoduje, że pracownik korzysta ze szczególnej ochrony prawnej przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy".

Wypowiedzenie umowy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu i w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia art. 52 k.p.), tj. w przypadkach, gdy inspektor:

  • dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • w sposób przez siebie zawiniony utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W takim przypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej. Co do zasady, konieczność uzyskania zgody oznacza, że bez niej nie można rozwiązać umowy o pracę.

Wypowiedzenie zmieniające

Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzyść (tzw. wypowiedzenia zmieniającego), chyba że wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn, o których mowa w art. 43 k.p., czyli ze względu na:

  • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
  • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,
  • niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Zwolnienia grupowe

W związku ze zwolnieniami grupowymi, pracownikowi będącemu społecznym inspektorem pracy w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy.

W związku z tym, w przypadku opisanym w pytaniu wypowiedzenie jest skuteczne chociaż wadliwe. W takiej sytuacji sąd, zgodnie z żądaniem pracownika, prawdopodobnie orzeknie o przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu.

W przypadku naruszenia ciężkich obowiązków pracowniczych (picie alkoholu w miejscu pracy) pracodawca powinien rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia.

Podstawa prawna:

  • art. 13 ustawy z 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy (DzU nr 35, poz. 163 ze zm.),
  • art. 5 pkt 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • art. 43 i 52 Kodeksu pracy.
reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »