| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Obowiązek ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika

Obowiązek ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika

Pracodawca, który planuje ponowne zatrudnienie pracowników, musi pamiętać, że pracownikom, z którymi wcześniej rozwiązał umowę o pracę w ramach zwolnień grupowych, przysługuje prawo zgłoszenia chęci powrotu do pracy. Uprawnienie to pracownicy mogą zrealizować pod warunkiem przekazania pracodawcy zamiaru ponownego przyjęcia do pracy w ciągu roku od zwolnienia z pracy.

Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał także przypadki, kiedy nie można mówić o zatrudnieniu w tej samej grupie zawodowej. W wyroku z 16 listopada 2001 r. (I PKN 688/00, OSNP 2003/20/485) SN podkreślił, że „do uwzględnienia roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy nie wystarczy ogólnikowe stwierdzenie, że po wypowiedzeniu umowy o pracę spowodowanym likwidacją stanowiska pracodawca zatrudnił innego pracownika na podobnym stanowisku pracy”. Jest natomiast konieczne ustalenie, jakie to było stanowisko oraz czy różnice i podobieństwa między nim a stanowiskiem, na którym był zatrudniony zwolniony pracownik oraz kwalifikacje zawodowe i umiejętności pracownika były wystarczające do jego powierzenia”.

Nie jest „ponownym zatrudnianiem pracowników” zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem poprzednio zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu przygotowania zawodowego (wyrok SN z 4 lipca 2001 r., I PKN 522/00, OSNP 2003/10/245).

Z kolei w wyroku z 21 września 2001 r. (I PKN 781/00, OSNP 2003/18/432) SN jednoznacznie uznał, że przesunięcie pracowników na inne stanowiska pracy nie jest ponownym zatrudnianiem w tej samej grupie zawodowej w rozumieniu przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych.

Pracodawca nie jest zobowiązany do ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych grupowo w razie outsourcingu, czyli zlecenia pracy wykonywanej dotychczas przez własnych pracowników podmiotowi zewnętrznemu (wyrok SN z 28 maja 1998 r., I PKN 149/98, OSNP 1999/12/393).

PRZYKŁAD

W wyniku reorganizacji spółki zlikwidowano dział kadr i płac. Obsługę kadrowo-płacową zlecono zewnętrznej firmie. Zwolniony pracownik kadr wystąpił do sądu z żądaniem stwierdzenia nawiązania stosunku pracy ze spółką. Wskazał on, że pracodawca zatrudnił pracowników w tej samej grupie zawodowej. Sąd oddalił pozew. Postępowanie pracownika było nieprawidłowe.

W praktyce przyjęto szersze rozumienie pojęcia „ta sama grupa zawodowa”. Nieuzasadnione będzie więc ograniczanie jego rozumienia do sytuacji, kiedy likwidowane i nowo tworzone stanowisko będzie identyczne. Samo wystąpienie podobieństw między stanowiskami upoważnia pracownika do wystąpienia z roszczeniem o ponowne zatrudnienie.

Większość ekspertów prawa pracy uznaje, że za przyjęciem szerszej definicji pojęcia „ta sama grupa zawodowa” przemawia także literalne brzmienie art. 9 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, w którym ustawodawca wskazuje, że pracodawca powinien zatrudnić pracownika, a nie przywrócić poprzednio istniejący stosunek pracy.

Zwolnienia grupowe

Roszczenie pracownika o ponowne zatrudnienie powstaje jedynie wtedy, gdy rozwiązano z nim stosunek pracy w ramach zwolnienia grupowego. Grupowe zwolnienie ma miejsce, gdy łącznie wystąpią następujące warunki (art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych):

  • pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników,
  • przyczyny zwolnienia nie dotyczą pracownika, np. likwidacja stanowiska, reorganizacja zakładu,
  • zwolnienie następuje w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron zawartego z inicjatywy pracodawcy (dotyczy to tylko sytuacji, gdy takie porozumienie zostało zawarte z co najmniej 5 pracownikami),
  • dochodzi do rozwiązania stosunku pracy z odpowiednią grupą pracowników w okresie nieprzekraczającym 30 dni.

Chodzi w tym przypadku o zwolnienie co najmniej:

  • 10 pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników.

WAŻNE!

Pracodawca nie ma obowiązku ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych w tzw. trybie indywidualnym.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK