| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Czy można jednym wypowiedzeniem zmieniającym dokonać kilku zmian warunków płacy

Czy można jednym wypowiedzeniem zmieniającym dokonać kilku zmian warunków płacy

Obniżamy pracownikom wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo chcemy ich pozbawić prawa do karnetów na basen, które są przyznane w regulaminie wynagradzania. Czy aby obniżyć wynagrodzenia i zrezygnować z przyznawania karnetów powinniśmy wręczyć pracownikom jedno wypowiedzenie zmieniające, w którym jednocześnie dokonamy tych zmian, czy dwa wypowiedzenia warunków pracy i płacy, w których odrębnie wprowadzimy każdą ze zmian? Co w sytuacji, kiedy wręczymy jedno wypowiedzenie, a pracownik nie zgodzi się na obniżenie wynagrodzenia, tylko na pozbawienie prawa do karnetów? Czy takie wypowiedzenia możemy wręczyć pracownikom chronionym z powodu ciąży, urlopu macierzyńskiego i wieku przedemerytalnego?

Przepisy prawa pracy nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii dopuszczalności zawierania kilku propozycji zmian w jednym dokumencie wypowiedzenia zmieniającego. Nie ma jednak regulacji, która zakazywałaby pracodawcom umieszczenia w treści jednego wypowiedzenia zmieniającego postanowień odnoszących się do kilku elementów (warunków) pracy czy płacy. Przepisy Kodeksu pracy regulujące kwestię wypowiedzenia zmieniającego posługują się określeniami: „warunków pracy lub płacy”, „odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków”. Liczba mnoga sugeruje, że dopuszczalne jest sporządzenie przez pracodawcę jednego wypowiedzenia zmieniającego, które będzie zawierało zmiany dotyczące kilku warunków zatrudnienia. Potwierdzeniem powyższego poglądu jest treść załącznika nr 5 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Załącznik ten stanowi wzór wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę. Jednym z elementów jego treści są „nowe warunki”, co wskazuje, że pracodawca może jednym wypowiedzeniem zmieniającym dokonać zmiany kilku warunków zatrudnienia. W związku z tym nie ma przeciwwskazań, aby w jednym dokumencie przygotowanym osobno dla każdego pracownika wypowiedzieli mu Państwo warunki płacy oraz poinformowali o pozbawieniu go prawa do karnetów.

Można spotkać pogląd, zgodnie z którym pozbawienie pracowników świadczeń, takich jak np. karnety sportowe, pakiety medyczne, polisy na życie, do których prawo wynika z regulaminu wynagradzania, wymaga wręczenia wypowiedzenia zmieniającego. Bezpiecznie jest jednak przyjąć, że świadczenia te są należne w ramach stosunku pracy i za pracę. Stanowią bowiem element szeroko pojętego wynagrodzenia, co powoduje, że pozbawienie pracownika tych dodatków powinno nastąpić w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

W przedstawionej sytuacji wypowiedzenie zmieniające będzie dotyczyło zarówno jednego z podstawowych warunków zatrudnienia – wynagrodzenia za pracę, jak i dodatkowego elementu, jakim są karnety na basen. Jeżeli w omawianej sytuacji pracownicy wyrażą zgodę tylko na pozbawienie ich prawa do karnetów, a odmówią zmiany wynagrodzenia, to skutkiem tego będzie odmowa przyjęcia proponowanych warunków płacy. Powoduje to, że umowy o pracę rozwiążą się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Zgoda pracowników na odebranie im prawa do karnetów nie będzie miała w tym przypadku znaczenia, ponieważ pracownicy nie wyrażą zgody na zmianę jednego z podstawowych warunków zatrudnienia.

WAŻNE!

Brak zgody pracownika na zmianę jakiegokolwiek warunku pracy lub płacy spowoduje jej rozwiązanie bez względu na akceptację pozostałych propozycji zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym.

W opisanym przez Państwa przypadku nie można wykluczyć sytuacji, w której pracownik zgodzi się na obniżenie wynagrodzenia, ale nie wyrazi zgody na pozbawienie prawa do karnetów. Biorąc pod uwagę, że zarówno propozycja zmniejszenia wynagrodzenia, jak i fakt pozbawienia prawa do karnetów, wynikające ze zmian w regulaminie, wymagają wypowiedzenia zmieniającego, to brak zgody pracownika na którąkolwiek z propozycji pracodawcy spowoduje rozwiązanie umowy. Przepis regulujący kwestię zgody w ramach wypowiedzenia zmieniającego zawiera określenie „w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków”. Powyższe sformułowanie wskazuje, że prawo nie przewiduje częściowej akceptacji warunków określonych w wypowiedzeniu zmieniającym. Oznacza to, że zgoda pracownika powinna dotyczyć wszystkich zmian proponowanych przez pracodawcę. Brak akceptacji którejkolwiek z proponowanych zmian – mniej lub bardziej istotnej będzie oznaczać odrzucenie propozycji pracodawcy i w rezultacie spowoduje rozwiązanie umowy.

Pracodawcę obowiązuje zakaz pogarszania warunków zatrudnienia pracownikom chronionym. Zakaz ten ma jednak ograniczone zastosowanie w sytuacji, gdy zmiana warunków np. płacy i zniesienie dodatkowych świadczeń będą wiązały się z modyfikacją przepisów wewnątrzzakładowych obowiązujących ogół pracowników. W przypadku zmiany regulaminu wynagradzania nie mają zastosowania ograniczenia dopuszczalności wypowiedzenia warunków pracy i płacy. W takiej sytuacji można zatem wypowiedzieć warunki płacy pracownikom chronionym. Potwierdza to wyrok SN z 12 maja 2011 r. (II PK 6/11).

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK