| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Umowa o pracę a pisemne potwierdzenie jej zawarcia przez pracodawcę

Umowa o pracę a pisemne potwierdzenie jej zawarcia przez pracodawcę

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeśli pracodawca nie dopełnił tego obowiązku, powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 § 2 k.p.).

Nawiązując stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Bez względu na długość ustalonego stosunku pracy, a tym samym rodzaj zawieranej umowy powinna ona być zawarta w formie pisemnej.

Obowiązujące przepisy prawa pracy nakładają obowiązek określenia w umowie o pracę:

  • jej stron, czyli wskazania, kto jest pracownikiem, a kto pracodawcą,
  • jej rodzaju, czyli wskazania, czy umowa zawierana jest np. na czas nieokreślony, określony lub na czas wykonania określonej pracy,
  • daty jej zawarcia – która nie musi pokrywać się z datą rozpoczęcia świadczenia pracy,
  • warunków pracy i płacy, w szczególności:

– rodzaju pracy – określenia stanowiska, na którym będzie zatrudniony pracownik, a często także zadań i obowiązków z tym stanowiskiem związanych;

– miejsca wykonywania pracy – które może być określone jako konkretne biuro znajdujące się w danym mieście lub teren danego powiatu czy kilku województw;

– wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, a więc tego, co pracodawca obok wynagrodzenia zasadniczego będzie wypłacał pracownikowi w zamian za wykonywaną pracę, np. premie, nagrody, prowizje;

– wymiaru czasu pracy, tj. informacji, czy praca będzie wykonywana w wymiarze całego etatu czy też jego części;

– terminu rozpoczęcia pracy, czyli daty, od której pracownik będzie świadczył pracę.

Użyte w przepisie stwierdzenie „w szczególności” oznacza, że katalog elementów, które muszą się znaleźć w umowie o pracę, nie jest zamknięty, a art. 29 § 1 k.p. zawiera jedynie minimalne wymagania.

Niezachowanie formy pisemnej, o której mowa w art. 29 § 1 k.p., nie powoduje nieważności umowy o pracę. Wprost przeciwnie umowa o pracę może być zawarta w formie ustnej lub w wyniku zgodnego zachowania się stron. Takie dorozumiane zawarcie umowy o pracę istnieje zwykle wówczas, gdy pracodawca dopuszcza pracownika do wykonania pracy i płaci mu wynagrodzenie. Do zawarcia umowy przez dopuszczenie do pracy może dojść zarówno w sytuacji, gdy jest to pierwszy dzień pracy nowego pracownika, jak i w sytuacji gdy – za wiedzą pracodawcy – po ustaniu umowy zawartej np. na czas określony lub po upływie okresu wypowiedzenia pracownik kontynuuje wykonywanie swoich obowiązków. W każdej takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek potwierdzenia na piśmie warunków zawartej umowy. Otrzymanie pisemnego potwierdzenia jest bowiem prawem pracownika. Pracodawca powinien zatem najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy sporządzić potwierdzenie, a następnie doręczyć je pracownikowi.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »