| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Jak w czasie urlopów wypoczynkowych zastępować pracowników

Jak w czasie urlopów wypoczynkowych zastępować pracowników

Każdego roku w czasie letnich miesięcy duża liczba pracowników korzysta z urlopów wypoczynkowych. W tym okresie pracownicy najczęściej wykorzystują najdłuższą obowiązkową część urlopu, zapewniającą co najmniej 14-dniową przerwę w pracy. Okres ten to jednocześnie problemy pracodawców, którzy muszą zapewnić normalne funkcjonowanie zakładu pracy przy znacznie ograniczonej załodze.

Umowa o pracę na czas określony

Zawierając z pracownikiem umowę na czas określony pracodawca uzgadnia z nim początkową i końcową datę trwania takiej umowy. Okres, na jaki może być zawarta umowa, nie został w obowiązujących przepisach ustalony i zależy od decyzji stron umowy. W przypadku chęci zawarcia przez pracodawcę takiej umowy w celu zastąpienia w pracy nieobecnego pracownika pracodawca powinien dokładnie znać okres, w którym zastępowany pracownik nie będzie wykonywał obowiązków służbowych.

Wcześniejszy powrót pracownika, którego zastąpiono innym zawierając umowę na czas określony, nie będzie miał automatycznego wpływu na trwałość tej umowy, tak jak to ma miejsce w przypadku umowy na zastępstwo. Pracodawca będzie musiał pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas określony wypowiedzieć tę umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Będzie to jednak możliwe w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy oraz gdy pracodawca i pracownik przewidzieli w zawieranej umowie klauzulę o możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (art. 33 Kodeksu pracy). Brak takiego postanowienia w umowie oznacza, że żadna ze stron, tj. ani pracodawca, ani pracownik, nie może wypowiedzieć takiej umowy, chociażby była ona zawarta na długi okres.

Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby nawet wtedy, gdy zastępowany pracownik korzysta z kilku tygodni urlopu, zatrudnić pracownika, który go zastępuje, na okres powyżej 6 miesięcy, tak aby możliwe było jej wypowiedzenie.

WAŻNE!

Zapis o możliwości rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia można wprowadzić jedynie do umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Umowę na czas określony można także rozwiązać w każdym czasie za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia, jeżeli wystąpiły okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy w tym trybie.

Od 22 sierpnia 2009 r. ustawa antykryzysowa zawiesiła do 31 grudnia 2011 r. w stosunku do niektórych pracodawców stosowanie art. 251 Kodeksu pracy (ograniczenie liczby zawieranych umów na czas określony do maksymalnie 2 umów następujących po sobie, jeżeli przerwa między jedną umową a drugą nie przekroczyła 1 miesiąca). Postanowienia ustawy antykryzysowej mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie stosuje się ich np. do jednostek sfery publicznej.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tym samym pracodawcą a pracownikiem nie może przekraczać 24 miesięcy. W takim przypadku za kolejną umowę na czas określony uznaje się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony. Do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy nie stosuje się art. 251 Kodeksu pracy, lecz przepisy ustawy antykryzysowej.

W wypowiedzeniu umowy na czas określony nie ma konieczności wskazania przez pracodawcę przyczyny jej wypowiedzenia.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowa ta jest również rodzajem umowy o pracę na czas określony. Zakończenie takiej umowy nie jest jednak wyznaczone konkretną datą kalendarzową, lecz zakończeniem pracy, do której wykonania umowa została zawarta. Z chwilą ukończenia pracy umowa rozwiązuje się bez konieczności jej wypowiadania. Najczęściej tego typu umowy wykorzystuje się przy pracach sezonowych, dla których trudno jest przewidzieć termin ich zakończenia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by taką umowę zawrzeć w celu wykonania określonych czynności lub prac, które normalnie wykonuje pracownik przebywający w tym czasie na urlopie wypoczynkowym. W takim jednak przypadku rozwiązanie tej umowy w chwili zakończenia prac, dla których umowa została zawarta, nie będzie się najczęściej zbiegało z powrotem z urlopu danego pracownika.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK