| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Czy jeśli pracownica zajdzie w ciążę w czasie, o który skrócono jej wypowiedzenie umowy o pracę, należy ją przyjąć do pracy

Czy jeśli pracownica zajdzie w ciążę w czasie, o który skrócono jej wypowiedzenie umowy o pracę, należy ją przyjąć do pracy

Zwolniliśmy pracownicę z przyczyn ekonomicznych za wypowiedzeniem. Zastosowaliśmy w jej przypadku skrócony okres wypowiedzenia i obniżyliśmy go z 3 miesięcy do 1 miesiąca. Miesiąc po zakończeniu umowy o pracę pracownica zgłosiła się do nas z prośbą o przywrócenie do pracy. Przedstawiła zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że od 3 tygodni jest w ciąży. W ciążę zaszła więc po rozwiązaniu umowy, ale w trakcie skróconego okresu wypowiedzenia. Czy w takiej sytuacji musimy ją przyjąć do pracy?

Nie muszą Państwo pozytywnie rozpatrzyć prośby byłej pracownicy i przywracać jej do pracy. Pracownica nie ma podstaw do żądania przywrócenia do pracy.

UZASADNIENIE

Pracownicy w ciąży nie można wypowiedzieć umowy o pracę ani rozwiązać jej (art. 177 § 1 Kodeksu pracy). Od tej ogólnej zasady przewidziano jedynie nieliczne wyjątki, gdy stosunek pracy z pracownicą w ciąży może zostać rozwiązany. Pracownicę w ciąży można zwolnić dyscyplinarnie (w przypadku gdy w zakładzie działają związki zawodowe, które reprezentują pracownicę, muszą one wyrazić zgodę na takie rozwiązanie umowy) oraz można wypowiedzieć jej umowę w czasie likwidacji lub upadłości zakładu pracy (art. 177 § 4 Kodeksu pracy). Ponadto nie trzeba przedłużać do dnia porodu umowy z pracownicą zatrudnioną na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca oraz z pracownicą w ciąży zatrudnioną na umowę o pracę na zastępstwo (art. 177 § 3 i § 31 Kodeksu pracy).

W pozostałych przypadkach pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony kobiet w ciąży przed zwolnieniem z pracy. Zwolnienie pracownicy w ciąży niezgodnie z przepisami naraża pracodawcę na obowiązek przywrócenia pracownicy do pracy i zasądzenie przez sąd pracy wynagrodzenia na jej rzecz za cały okres pozostawania bez pracy (art. 47, art. 57 Kodeksu pracy). Ponadto pracodawca rozwiązując bezprawnie umowę o pracę z pracownicą w ciąży może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł (art. 281 pkt 3 Kodeksu pracy).

Zagrożenie

Zwolnienie pracownicy w ciąży naruszające w sposób rażący przepisy prawa pracy może skutkować ukaraniem pracodawcy grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje nawet na konieczność wycofania prawidłowo wręczonego pracownicy wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku, gdy zaszła ona w ciążę już w okresie biegnącego wypowiedzenia (np. wyrok SN z 29 marca 2001 r., I PKN 330/00, OSNP 2003/1/11, wyrok SN z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95, OSNP 1995/22/276).

PRZYKŁAD

Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę 29 stycznia 2010 r. z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracownica dostarczyła do zakładu pracy 26 kwietnia br. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży od 10 lutego 2010 r. Pracodawca musi wycofać złożone pracownicy wypowiedzenie, gdyż zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy nie może on rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży.


W przedstawionym przez Państwa stanie faktycznym sytuacja wygląda jednak inaczej. Pracownica zaszła w ciążę już po zakończeniu stosunku pracy, który został rozwiązany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zatem nie został spełniony żaden z warunków, które zapewniają ochronę stosunku pracy pracownic w ciąży. Państwo ani nie wypowiedzieli, ani nie rozwiązali stosunku pracy z pracownicą w okresie jej ciąży. Fakt skorzystania przez Państwa z możliwości skrócenia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia pracownicy do 1 miesiąca nie ma tu znaczenia. Skrócenie okresu wypowiedzenia nie było bowiem dotknięte żadną wadą prawną i wynikało jedynie z uprawnień, jakie posiada pracodawca (art. 361 § 1 Kodeksu pracy). Pracownica nie ma zatem podstaw do żądania przywrócenia jej do pracy w związku z ciążą, gdyż w trakcie trwania stosunku pracy nie była w niej ani jednego dnia.

Pracodawca miałby natomiast obowiązek przywrócić do pracy kobietę, która wykazałaby, że w okresie, gdy jej stosunek pracy jeszcze trwał, była w ciąży.

PRZYKŁAD

Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął ostatniego dnia kwietnia 2010 r. 5 maja 2010 r. była pracownica przedstawiła w zakładzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające jej ciążę od 4 marca 2010 r. W związku z tym pracodawca powinien przywrócić pracownicę do pracy, gdyż była ona w ciąży, zanim rozwiązał się zawarty z nią stosunek pracy.

Podobnie będzie w przypadku błędnego zastosowania przez pracodawcę krótszego okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Wówczas pracownicy w ciąży będzie przysługiwało roszczenie o przywrócenie do pracy.

PRZYKŁAD

Pracodawca wypowiedział pracownicy, posiadającej w dniu wypowiedzenia, tj. 11 stycznia 2010 r., staż zakładowy wynoszący 2 lata i 11 miesięcy, umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 4 marca 2010 r. pracodawca wręczył pracownicy świadectwo pracy potwierdzające jej okres zatrudnienia w zakładzie do 28 lutego 2010 r. W maju 2010 r. pracownica złożyła wniosek o przywrócenie jej do pracy przedstawiając zaświadczenie lekarskie potwierdzające jej stan ciąży od 15 marca 2010 r. Pracodawca powinien przywrócić pracownicę do pracy w związku z tym, że jej okres wypowiedzenia powinien trwać do 30 kwietnia 2010 r. (w trakcie okresu wypowiedzenia minęły jej 3 lata zatrudnienia). Pracownicy przysługiwał bowiem nie 1-miesięczny okres wypowiedzenia, tylko 3-miesięczny. Pracownica zaszła w ciążę jeszcze w okresie trwania stosunku pracy.

Podstawa prawna

  • art. 361, art. 47, art. 49, art. 57, art. 177 Kodeksu pracy.

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »