| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Czy likwidacja pracodawcy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży

Czy likwidacja pracodawcy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży

Likwidacja pracodawcy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem ze wszystkimi pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie (np. z kobietą w ciąży). Jednak przyczyna ta musi być wyraźnie wskazana w piśmie pracodawcy o wypowiedzeniu. Brak pouczenia o odwołaniu w piśmie pracodawcy w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę stanowi przesłankę przywrócenia terminu w razie złożenia odwołania do sądu po upływie 7 dni od doręczenia wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2009 r., II PK 147/09).

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Skarga została oddalona. Sąd uzasadniając wyrok wskazał, że umowa o pracę Małgorzaty S. została rozwiązania w okresie ochronnym i to nakładającym się na siebie – pracownica była wówczas w ciąży i dodatkowo przebywała na zwolnieniu lekarskim. Gdy pracownik jest pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie i jest nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach wskazanych w Kodeksie pracy.

Pracodawca nie podał prawidłowej przyczyny wypowiedzenia. W piśmie wypowiadającym umowę o pracę w ogóle nie było mowy o likwidacji zakładu pracy. Tym samym oświadczenie o wypowiedzeniu było ewidentnie sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy.

Odnosząc się do wniosku pracodawcy, wskazującego na złożenie odwołania po terminie sąd stwierdził, że aby uznać bezskuteczność pozwu, pracodawca powinien wykazać złożenie pozwu po terminie określonym w art. 264 § 1 k.p. Termin ten wynosi 7 dni od daty doręczenia pisma pracodawcy o wypowiedzeniu.

Pracodawca nie udowodnił jednak, że kolejne wypowiedzenie zostało doręczone. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Dotyczy to również oświadczenia woli wyrażonego w postaci elektronicznej – jest ono złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (por. art. 61 k.c.). W tej sprawie pracodawca Małgorzaty S. nie wykazał, że powódka podjęła pismo z poczty. Nie można więc uznać, że oświadczenie pracodawcy dotarło do powódki.

W takim przypadku zasadne jest przywrócenie terminu, zwłaszcza że – co wykazano w procesie – pismo o wypowiedzeniu nie zawierało też pouczenia o terminie i trybie odwoławczym. Jakiekolwiek uchybienie terminowi po stronie pracownika jest wówczas niezawinione.

Wnioski

Kwestia, czy likwidacja pracodawcy została formalnie dokonana czy nie, przestaje być istotna, jeżeli pracodawca podaje pracownikowi szczególnie chronionemu inną przyczynę wypowiedzenia niż jego likwidacja. Takie wypowiedzenie jest niezgodne z prawem. Całkowite uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy ma miejsce wyłącznie w przypadku likwidacji pracodawcy lub jego upadłości. Dotyczy to wyłącznie tzw. upadłości likwidacyjnej. Przepis art. 411 § 1 k.p. nie ma bowiem zastosowania do upadłości z możliwością zawarcia układu, o której mowa w art. 267 i nast. prawa upadłościowego i naprawczego (por. wyrok SN z 4 kwietnia 2007 r., III PK 1/07, OSNP 2008/11-12/164). Tylko całkowita likwidacja pracodawcy uzasadnia rozwiązanie stosunków pracy ze wszystkimi pracownikami chronionymi bez wyjątku.

Jeżeli wypowiedzenie pracodawcy nie zawiera pouczenia o terminie i trybie odwołania do sądu od tego wypowiedzenia, wówczas pracownik ma prawo złożyć to odwołanie po terminie i zażądać przywrócenia uchybionego terminu.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK