| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. I PK 203/03

Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. I PK 203/03

W umowie o pracę strony mogą określić wyższe odszkodowanie niż przewidziane w art. 58 k.p. Postanowienie umowy podwyższające odszkodowanie powinno być oceniane w świetle jego zgodności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.), a żądanie wypłacenia wyższego odszkodowania może być kwestionowane na podstawie

Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. I PK 203/03

W umowie o pracę strony mogą określić wyższe odszkodowanie niż przewidziane w art. 58 k.p. Postanowienie umowy podwyższające odszkodowanie powinno być oceniane w świetle jego zgodności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.), a żądanie wypłacenia wyższego odszkodowania może być kwestionowane na podstawie art. 8 k.p.

Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Andrzej Wróbel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2004 r. sprawy z powództwa Bogdana L. przeciwko „S.W." Spółce z o.o. w K. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2003 r. [...]

oddalił kasację i nie obciążył strony pozwanej kosztami postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

W imieniu pozwanej spółki „S.W." Sp. z o.o. wniesiona została kasacja od wyroku Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2003 r. [...], którym Sąd ten oddalił jej apelację od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 3 września 2002 r.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił w całości roszczenie powoda Bogdana L. i zasądził od strony pozwanej kwotę 929.417,40 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę i odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji. Ponadto Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo o sprostowanie świadectwa pracy i rozstrzygnął o kosztach procesu. Sąd ten ustalił następujący stan faktyczny. Pozwana Spółka „S.W." zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi. Jej strategicznym udziałowcem posiadającym 97,96% udziałów jest S.A. „S.K.". Z pozwaną Spółką powód jest związany od 1990 r. Pełnił w niej cały czas funkcję prezesa zarządu. W dniu 25 lutego 1998 r. strony zawarły „umowę menadżerskąo pracę". Umowa ta precyzyjnie regulowała kwestię jej rozwiązania. Powód był zatrudniony na czas nieokreślony, „niewykraczający jednak poza jego wiek emerytalny". Wypowiedzenie umowy było możliwe z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, natomiast rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie w przypadku działania przez powoda na szkodę spółki i to stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym.

W połowie lat dziewięćdziesiątych strona pozwana zaczęła inwestować w inną działalność gospodarczą niż jej działalność zasadnicza. Stała się właścicielem G. Hotelu w K. Aby wyodrębnić organizacyjnie różne przedmioty działalności utworzono Spółkę z o.o. A., która zajmowała się działalnością hotelarską. Pozwana („S.W.") miała w Spółce A. 93,3% udziałów, pozostałe 6,7% należało do powoda. Powód był także prezesem zarządu A. Spółki z o.o. Po wejściu w życie Kodeksu spółek handlowych (15 września 2000 r.) powód, będący prezesem zarządu zarówno Spółki „S.W." jak i Spółki A., aby znieść powiązania pomiędzy tymi spółkami postanowił zbyć pozwanej udziały w Spółce A. W dniu 11 maja 2002 r. pomiędzy pozwaną Spółką- reprezentowaną przez powoda i członka zarządu Stefana T. - a Spółką A. -reprezentowaną przez powoda - została zawarta umowa zbycia udziałów Spółki A. Spółka A. nabyła udziały „S.W." w celu umorzenia. Wartość nabywanych udziałów określono na 6 min zł. Płatność miała nastąpić w ratach z końcową datą 2013 r. Pismem z dnia 18 czerwca 2002 r. (doręczonym w tym samym dniu) pracodawca reprezentowany przez radę nadzorczą rozwiązał z powodem umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1, 2 k.p. Jako przyczynę rozwiązania podano zawarcie umowy zbycia udziałów Spółki A. oraz wyrządzenie szkody spółce we własnym interesie.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK