| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 10 września 2004 r. sygn. I PK 704/03

Wyrok SN z dnia 10 września 2004 r. sygn. I PK 704/03

Odwołanie ze stanowiska równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 70 § 3 k.p.), powinno być dokonane na piśmie ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy. Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza Sędziowie SN: Andrzej Kijowski (sprawozdawca), Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sąd Najwyższy, po

Wyrok SN z dnia 10 września 2004 r. sygn. I PK 704/03

Odwołanie ze stanowiska równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 70 § 3 k.p.), powinno być dokonane na piśmie ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy.

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza

Sędziowie SN: Andrzej Kijowski (sprawozdawca), Jadwiga Skibińska-Adamowicz

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2004 r. sprawy z powództwa Ryszarda B. przeciwko Cukrowni „G.” SA w G., Skarbowi Państwa - Wojewodzie L. o odszkodowanie, odprawę i inne roszczenia, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 października 2003 r. [...]

1) z m i e n i ł zaskarżony wyrok w jego pkt II w ten sposób, że oddalił apelację pozwanej Cukrowni „G.” SA od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z dnia 7 maja 2003 r. [...];

2) oddaIił kasację w pozostałym zakresie;

3) koszty postępowania kasacyjnego pomiędzy powodem a pozwaną Cukrownią „G.” zniósł wzajemnie, nie obciążając powoda kosztami tego postępowania wobec pozwanego Skarbu Państwa - Wojewody L.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie wyrokiem z dnia 2 października 2003 r. [...], w uwzględnieniu apelacji pozwanej Cukrowni „G.” SA w G. zmienił wyrok Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z dnia 7 maja 2003 r. [...] w jego pkt II i III w ten sposób, że oddalił powództwo Ryszarda B. o zasądzenie kwoty 6.487,23 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, a poza tym oddalił apelację, którą od powyższego wyroku wniósł również powód. W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny powołał się na ustalenia faktyczne przejęte z postępowania w pierwszej instancji, lecz częściowo zmienił ich prawną kwalifikację. Z ustaleń tych wynika, że powód został w dniu 18 maja 1990 r. powołany na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Cukrownia „G.” w G. W dniu 24 sierpnia 1992 r. Wojewoda L. udzielił powodowi upomnienia w związku krytyczną oceną prowadzonej przez niego polityki płacowej. W dniach od 8 do 18 grudnia 1992 r. i od 28 grudnia 1992 r. do 20 stycznia 1993 r., a także w dniach 29 stycznia i 1 lutego 1993 r. przeprowadzono w Cukrowni kontrolę, której materiały przekazano w marcu 1993 r. do Prokuratury Okręgowej w L. Wojewoda L. w dniu 12 lutego 1993 r., z powołaniem się na art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80 ze zm.), odwołał powoda ze stanowiska dyrektora, przy czym odwołanie to było równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie art. 52 k.p. Prokurator Prokuratury Rejonowej w L. postanowieniem z dnia 23 czerwca 1993 r. [...] przedstawił powodowi zarzuty zagarnięcia mienia społecznego znacznej wartości na szkodę Cukrowni „G.” w G. oraz niegospodarności w tymże przedsiębiorstwie w okresie od czerwca 1990 r. do lutego 1993 r. Jednakże Sąd Wojewódzki Wydział Karny w Lublinie [...] uniewinnił Ryszarda B. od wszystkich zarzucanych mu czynów. Wojewoda L, działając jako organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego Cukrownia „G.” w G., sprzedał w dniu 13 marca 1996 r. Spółce Akcyjnej Cukrownia G. z siedzibą w W. przedsiębiorstwo pod nazwą Cukrownia „G.” w G. jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., w tym ruchomości i nieruchomości, aktywa wraz z wierzytelnościami oraz pasywa wraz z zobowiązaniami i obciążeniami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK