| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Uchwała SN z dnia 7 października 2004 r. sygn. II PZP 11/04

Uchwała SN z dnia 7 października 2004 r. sygn. II PZP 11/04

W sprawach o roszczenia ze stosunku pracy powstałe do dnia przekształcenia szpitala klinicznego, mającego status jednostki organizacyjnej (budżetowej) Skarbu Państwa, w samodzielny publiczny szpital kliniczny bierną legitymację procesową mają Skarb Państwa oraz samodzielny publiczny szpital kliniczny.

Uchwała SN z dnia 7 października 2004 r. sygn. II PZP 11/04

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera

Sędziowie SN: Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Andrzej Wróbel

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2004 r. sprawy z powództwa Wojciecha B. i Jadwigi K. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu [...] Akademickiemu Centrum Klinicznemu Akademii Medycznej w G. i Skarbowi Państwa - Ministrowi Zdrowia o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2004 r. [...]

„Czy w sprawie o roszczenia ze stosunku pracy powstałe do dnia przekształcenia Szpitala Klinicznego będącego jednostką budżetową w Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny wyłącznie legitymowany biernie jest Skarb Państwa - Minister Zdrowia, czy też legitymowany biernie jest wyłącznie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, czy też oba te podmioty są legitymowane biernie na zasadzie solidarności nieprawidłowej (in solidum) ?”

podjął uchwałę:

W sprawach o roszczenia ze stosunku pracy powstałe do dnia przekształcenia szpitala klinicznego, mającego status jednostki organizacyjnej (budżetowej) Skarbu Państwa, w samodzielny publiczny szpital kliniczny bierną legitymację procesową mają Skarb Państwa oraz samodzielny publiczny szpital kliniczny.

Uzasadnienie

Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne ujawniło się w następującym stanie sprawy. Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2003 r. zasądził od pozwanego Skarbu Państwa-Ministra Zdrowia na rzecz powoda Wojciecha B. kwotę 3.343,45 oraz od tego samego pozwanego na rzecz powódki Jadwigi K. kwotę 3.650,22 zł, a ponadto od pozwanego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego [...] Akademickiego Centrum Klinicznego Akademii Medycznej w G. na rzecz powoda kwotę 1.024 zł, a na rzecz powódki kwotę 311,90 zł (wszystkie kwoty z ustawowymi odsetkami) tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd ten uznał, że podstawowe znaczenie dla wyrokowania miało ustalenie podmiotu zobowiązanego do wypłaty dochodzonych przez powodów świadczeń, a mianowicie - czy powodowie powinni kierować swoje roszczenia przeciwko pozwanemu Szpitalowi przed i po jego przekształceniu organizacyjno-prawnym, czy też przeciwko Skarbowi Państwa, który na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm., powoływanej dalej jako ustawa reformująca administrację publiczną lub ustawa z 13 października 1998 r.) ponosił odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne powstałe do końca 1998 r. w jednostkach budżetowych lub zakładach budżetowych, które zostały przekazane (przejęte) przez samorządy terytorialne. Sąd ten uznał, iż przedmiotową kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 grudnia 2002 r, I PKN 668/01, w którym wskazał, że Skarb Państwa ponosi na podstawie tego przepisu odpowiedzialność za powstałe do dnia 31 grudnia 1998 r. zobowiązania tych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały objęte wykazem - załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. W konsekwencji Sąd Okręgowy „podzielił” roszczenia powodów, w ten sposób, że wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych należne za okres sprzed daty przekształcenia pozwanego Szpitala w samodzielną placówkę (4 grudnia 1998 r.) zasądził od Skarbu Państwa -„jako jedynie zobowiązanego”, a należności przypadające po tej dacie zasądził od pozwanego Szpitala.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Macuga

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK