| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Postanowienie SN z dnia 9 maja 2006 r. sygn. II PZP 2/06

Postanowienie SN z dnia 9 maja 2006 r. sygn. II PZP 2/06

Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) SSA Romualda Spyt Protokolant Wanda Cabaj w sprawie z powództwa Mirosława S. przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Biuru Terenowemu w Sz. o zapłatę, po

Postanowienie SN z dnia 9 maja 2006 r. sygn. II PZP 2/06

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący)

SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

SSA Romualda Spyt

Protokolant Wanda Cabaj

w sprawie z powództwa Mirosława S.

przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Biuru Terenowemu w Sz.

o zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 9 maja 2006 r.,

zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sz.

postanowieniem z dnia 1 marca 2006 r., sygn. akt (...)

"Czy pracownik zachowuje prawo do zaspokojenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zaspokojonych roszczeń pracowniczych, jeżeli ustanie stosunku pracy - w związku z zastosowaniem przez pracodawcę skróconego okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 k.p.) - przypada w okresie dłuższym niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, natomiast koniec okresu, za który przysługuje mu odszkodowanie (art. 361 § 2 k.p.) przypada w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy poprzedzających ten dzień?"

odmawia podjęcia uchwały.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Sz. przedstawił do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne w następującym stanie faktycznym sprawy.

Powód Mirosław S. pracował w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „C......G......" w Szczecinie od dnia 1 grudnia 1997 r. na stanowisku mechanika. Łączący strony stosunek pracy ustał z dniem 31 sierpnia 2002 r. po upływie jednomiesięcznego skróconego okresu wypowiedzenia. W okresie września i października 2002 r. powód nie pozostawał w zatrudnieniu. Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2002 r. Sąd Okręgowy w Sz. zasądził na rzecz powoda od pracodawcy kwotę 37.923,84 złotych tytułem zaległego wynagrodzenia za pracę, odprawy, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. W dniu 14 stycznia 2003 r. powód wszczął postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone postanowieniem komornika z dnia 2 kwietnia 2003 r. ze względu na niemożliwość uzyskania z egzekucji sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych (art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.). Spółka „C....... G..........." złożyła w dniu 13 listopada 2002 r. w Sądzie Rejonowym – Sądzie Gospodarczym w Sz. wniosek o ogłoszenie jej upadłości, który został zwrócony w dniu 17 stycznia 2003 r. z uwagi na nie usunięcie w wyznaczonym terminie jego braków. W takiej sytuacji z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki wystąpili jej wierzyciele, w tym powód. W związku z nie uiszczeniem przez nich zaliczki na koszty postępowania Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Sz. postanowieniem z dnia 26 lutego 2003 r. wniosek odrzucił. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 7 marca 2003 r. W dniu 3 marca 2003 r. powód złożył w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Sz. wniosek o wypłatę z Funduszu świadczeń ze stosunku pracy należnych od niewypłacalnego pracodawcy. Pismem z dnia 17 kwietnia 2003 r. Fundusz odmówił wypłaty świadczeń stwierdzając, że brak jest podstawy prawnej do ich wypłacenia, gdyż pomiędzy dniem ustania stosunku pracy powoda a dniem wystąpienia niewypłacalności pracodawcy upłynął okres dłuższy niż sześć miesięcy. W tej sytuacji powód wystąpił w niniejszej sprawie z roszczeniem przeciwko Funduszowi o zapłatę kwoty 14.235,42 złote z tytułu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu z jego środków.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń189.00 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »