| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Uchwała SN z dnia 5 kwietnia 2007 r. sygn. I PZP 4/07

Uchwała SN z dnia 5 kwietnia 2007 r. sygn. I PZP 4/07

Do rozwiązania umowy o pracę w trybie określonym w art. 24k ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z osobą wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta stosuje się art. 52 § 3 k.p., nie stosuje się natomiast art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 ze zm.).

Uchwała SN z dnia 5 kwietnia 2007 r. sygn. I PZP 4/07

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący)

SSN Katarzyna Gonera

SSN Józef Iwulski (sprawozdawca)

Protokolant Ewa Wolna

w sprawie z powództwa Teresy K

przeciwko Urzędowi Miasta w K

o przywrócenie do pracy i zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 5 kwietnia 2007 r.,

zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K

postanowieniem z dnia 4 stycznia 2007 r.,

"czy w przypadku zaistnienia podstaw do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym upoważnionym do wydawania decyzji administracyjnej w imieniu prezydenta miasta na podstawie art. 24 k ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), stosuje się art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35 poz. 163 z 1983 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 52 par. 3 kodeksu pracy?"

podjął uchwałę:

Do rozwiązania umowy o pracę w trybie określonym w art. 24k ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z osobą wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta stosuje się art. 52 § 3 k.p., nie stosuje się natomiast art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 ze zm.).

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K przedstawił rozpoznawane zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w następującym stanie sprawy. Wyrokiem z dnia 25 maja 2006 r. Sąd Rejonowy -Sąd Pracy w K oddalił powództwo Teresy K przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w K o przywrócenie do pracy oraz o zasądzenie wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy. W toku postępowania dowodowego ustalono, że powódka była zatrudniona w Urzędzie Miasta K od 1997 r., w tym do 12 sierpnia 1998 r. na stanowisku inspektora w referacie praw jazdy Wydziału Komunikacji. Ponadto pełniła funkcję społecznego inspektora pracy. W tym okresie powódka nie posiadała uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta K. W dniu 30 sierpnia 2004 r. powódka otrzymała upoważnienie do wydawania takich decyzji zgodnie z nowym zakresem czynności z dnia 12 sierpnia 2004 r. Upoważnienie to odwołano z dniem 31 maja 2005 r. Przez cały okres obowiązywania upoważnienia powódka nie wydała żadnej decyzji administracyjnej. W dniu 30 sierpnia 2004 r. powódka otrzymała informację, że z uwagi na udzielenie jej tego samego dnia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych powinna złożyć oświadczenie majątkowe. Powódka złożyła takie oświadczenie. W dniu 4 maja 2005 r. poinformowano powódkę, że powinna złożyć oświadczenie majątkowe za rok 2004 w terminie do 30 kwietnia 2005 r. Oświadczenie to złożyła 5 maja 2005 r. Pismem z dnia 30 maja 2005 r. pozwany rozwiązał z powódką umowę o pracę na podstawie art. 24k ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), bez przeprowadzenia konsultacji z organizacją związkową reprezentująca powódkę i bez uzyskania zgody zakładowej komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników UMK.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń518.40 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »