| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2007 r., sygn. I PK 187/06

Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2007 r., sygn. I PK 187/06

Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony należy oceniać z uwzględnieniem łącznie wszystkich przyczyn wskazanych przez pracodawcę. Od pracownika będącego strażnikiem miejskim pracodawca ma prawo wymagać zaangażowania w wykonywanie obowiązków oraz dyscypliny w stop­niu wyższym niż od innych pracowników.  

Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2007 r., sygn. I PK 187/06

Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony należy oceniać z uwzględnieniem łącznie wszystkich przyczyn wskazanych przez pracodawcę.

Od pracownika będącego strażnikiem miejskim pracodawca ma prawo wymagać zaangażowania w wykonywanie obowiązków oraz dyscypliny w stop­niu wyższym niż od innych pracowników.

 

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza,

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Józef Iwulski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 stycznia 2007 r. sprawy z powództwa Anety B. przeciwko Straży Miejskiej w C. o przywróce­nie do pracy, na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie z dnia 8 marca 2006 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 13 lipca 2005 r. [...] Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie oddalił powództwo Anety B. przeciwko Straży Miejskiej w C. o przywrócenie do pracy. Sąd Rejonowy ustalił, że powódka była zatrudniona od 2 czerwca 1997 r. na stanowisku patrolowego, a od 1 sierpnia 2000 r. na stanowisku starszego strażnika Straży Miejskiej w C. Powódka wykonywała swoje obowiązki w różnych oddziałach i referatach pozwanej, a z dniem 4 listopada 2003 r. została prze­niesiona do placówki przy ul. O. w C. z uwagi na niezadowalające wyniki pracy w poprzednich miesiącach. Zestawienie statystyczne wyników pracy powódki za 2003 r. uplasowało ją na przedostatnim miejscu wśród wszystkich pracowników pozwanej. Pismem z 30 marca 2004 r. powódkę poinformowano o niezadowalającej analizie wyników jej pracy. W dniu 10 listopada 2003 r. powódkę ukarano karą porządkową upomnienia za naruszenie ustawy o strażach gminnych w związku z jej niestosow­nym zachowaniem się podczas jednej z interwencji. Kara ta została uchylona prawo­mocnym wyrokiem sądu. W dniu 8 kwietnia 2004 r. powódka skierowała pismo do Komendy Wojewódzkiej Policji oraz zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w C. o popełnieniu przestępstwa przez kierownictwo Straży Miejskiej w C. mające polegać na nieujawnieniu i nieprzekazywaniu Policji spraw o przestępstwa ujawnione przez strażników miejskich. Prokuratura Rejonowa umorzyła postępowanie w tej sprawie z uwagi na brak znamion przestępstwa, a doraźna kontrola przeprowadzona przez Ś. Komendę Policji stwierdziła, że regulamin organizacyjny Straży Miejskiej nie zapew­nia prawidłowego obiegu dokumentacji. Na podstawie oceny realizacji zadań służbowych strażników pozwana negatywnie oceniła pracę powódki za okres od stycznia do września 2004 r., o czym dwukrotnie poinformowano powódkę w czerwcu i lipcu 2004 r. Statystycznie powódka w 2004 r. uplasowała się na ostatnim miejscu wśród strażników miejskich. W 2004 r. powódkę ukarano 3 karami porządkowymi. Powódka nie poprawiła jakości swej pracy, a w licznych pismach kierowanych do komendanta Straży Miejskiej kwestionowała kryteria oceny strażników, sugerując, że negatywna ocena jej pracy wiąże się z jej członkostwem w Niezależnym Związku Funkcjonariu­szy i Pracowników Straży Miejskiej, a także spowodowaniem u pozwanej w 2003 r. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Powódka w sposób lekceważący i arogancki polemizowała z przełożonymi, zarzucając również, że negatywna ocena jej pracy w 2004 r. jest odwetem za skierowanie przez nią zawiadomienia do Prokuratury. W 2003 r. powódka przebywała na 11 zwolnieniach lekarskich przez 61 dni roboczych, a w 2004 r. na 17 zwolnieniach lekarskich przez 97 dni. Powódka nie informowała bezpośrednich przełożonych, że nie stawi się do pracy w związku z planowanymi (między innymi 24 grudnia 2004 r.) wizytami w stacji honorowego krwiodawstwa. W do­datku powódka pisemnie, w sposób arogancki podawała w wątpliwość kompetencje i doświadczenie zastępcy komendanta Straży Miejskiej oraz swojego przełożonego Tomasza P. Pismem z 17 września 2004 r. pozwana zawiadomiła reprezentującą powódkę organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia jej umowy o pracę, a 21 września 2004 r. wypowiedziała powódce umowę o pracę, wskazując jako przyczyny złe i niedbałe wykonywanie pracy, negatywną ocenę pracy za 2003 r. i brak poprawy w 2004 r., nieuzasadnione pomówienie osób z kierownictwa o popełnienie przestępstwa, wysoką absencję dezorganizującą służbę, utratę zaufania z uwagi na postawę niedopuszczającą krytyki oraz brak woli zmiany pomimo uprzednio udzielanych kar porządkowych oraz ostrzeżenia o nieprzydatności do służby.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »