| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2007 r., sygn. I PK 195/06

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2007 r., sygn. I PK 195/06

Przeniesienie nauczyciela mianowanego - stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - na stanowisko logopedy w szkole, powoduje określenie wymiaru jego czasu pracy na podstawie art. 42 ust. 3 pkt 3 tej ustawy.  

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2007 r., sygn. I PK 195/06

Przeniesienie nauczyciela mianowanego - stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - na stanowisko logopedy w szkole, powoduje określenie wymiaru jego czasu pracy na podstawie art. 42 ust. 3 pkt 3 tej ustawy.

 

Przewodniczący SSN Józef Iwulski,

Sędziowie SN: Beata Gudowska (spra­wozdawca), Roman Kuczyński.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 stycznia 2007 r. sprawy z powództwa Elżbiety G. przeciwko Specjalnemu Ośrodkowi SzkolnoWychowawczemu w G. o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy w części dotyczącej wymiaru godzin pracy, wynagrodzenie za pracę, na skutek skargi kasa­cyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z dnia 13 marca 2006 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasa­cyjnego.

Uzasadnienie

Elżbieta G., zatrudniona od dnia 1 września 1983 r. na stanowisku nauczy­cielki przedszkola na podstawie umowy o pracę, została od dnia 28 września 1985 r. nauczycielem mianowanym w Przedszkolu Miejskim [...] w G. Na jej wniosek prze­niesiono ją od dnia 28 sierpnia 1997 r. na stanowisko logopedy w Szkole Podstawo­wej [...] - Specjalnej w G., następnie przekształconej w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Po przeniesieniu, od dnia 1 września 1997 r., pracowała w wymiarze 20 godzin pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, obowiązującego logopedę na podstawie regulaminu pracy. W dniu 2 października 2000 r. uzyskała sto­pień nauczyciela mianowanego, a w dniu 28 lutego 2003 r. nauczyciela dyplomowa­nego. W okresie od dnia 1 września 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. korzystała z urlopu dla poratowania zdrowia. Po powrocie z urlopu dowiedziała się, że obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych pracowników zatrudnionych na stanowisku logo­pedy został ustalony uchwałą [...] Rady Powiatu G. z dnia 30 marca 2005 r. na 25 godzin tygodniowo.

W pozwie z dnia 10 września 2005 r. domagała się od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w G. określenia czasu pracy na dotychczasowych zasa­dach, odpowiednio do stanowiska nauczyciela-logopedy, a gdy w trakcie postępowania sądowego, w dniu 22 września 2005 r., Dyrektor Ośrodka, z powołaniem się na uchwałę Rady, wypowiedział jej dotychczasowe warunki pracy, zmieniła i rozszerzyła powództwo, żądając uznania wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne oraz określenia wymiaru czasu pracy na 18 godzin tygodniowo z zasądzeniem wynagro­dzenia za pracę przez 2 godziny ponadwymiarowe tygodniowo w ostatnich 7 latach.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK