| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I PK 238/06

Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I PK 238/06

Przepis art. 415 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) nie jest przepisem odrębnym w rozumieniu art. 68 k.p., a zatem nie stanowi pod­stawy nawiązania stosunku pracy z powołania.  

Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I PK 238/06

Przepis art. 415 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) nie jest przepisem odrębnym w rozumieniu art. 68 k.p., a zatem nie stanowi pod­stawy nawiązania stosunku pracy z powołania.

 

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca),

Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Roman Kuczyński.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 lutego 2007 r. sprawy z powództwa Anny S. i Celestyna P. przeciwko Wojewódzkiemu Fun­duszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł. o odprawę, na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z dnia 23 marca 2006 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi do ponownego rozpoznania i orze­czenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Anna S., Celestyn P. i Jerzy S. w pozwach skierowanych przeciwko Woje­wódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz kwot odpowiednio: 28.277,37 zł, 28.277,37 zł, i 29.765,64 zł tytułem odprawy, przewidzianej w § 4 regulaminu wynagradzania członków zarządu i głównego księgowego WFOŚiGW w Ł.

Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 16 grudnia 2005 r. [...] oddalił powództwa. Sąd Rejonowy oparł rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych. Uchwałą Zarządu Województwa Ł. z dnia 8 lipca 2003 r. Anna S. została powołana z dniem 8 lipca 2003 r. na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł. W dniu 15 lipca 2003 r. w związku z tym powołaniem pomiędzy powódką a WFOŚiGW w Ł. zawarta została umowa o pracę. W dniu 23 czerwca 2004 r. uchwałą Zarządu Województwa Ł., Anna S. została odwołana z dotychczas zajmowanego stanowiska. Strony sporu nadal wiązała umowa o pracę. Od 7 lutego do 7 maja 2005 r. powódce powierzono wykonywanie zadań w Zespole do spraw Funduszy Unii Europejskiej, a od 9 maja 2005 r. była za­trudniona na stanowisku do spraw kontroli wewnętrznej. Warunki wynagrodzenia nie zostały zmienione.

Uchwałą Zarządu Województwa Ł. z dnia 31 lipca 2001 r. Jerzy S. powołany został z dniem 1 sierpnia 2001 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł. W dniu 6 sierpnia 2001 r. strony zawarły umowę o pracę w związku z powyższym powołaniem. W dniu 23 czerwca 2004 r. Jerzy S. został odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i w tym samym dniu uchwałą Zarządu Województwa Ł. powołany z dniem 24 czerwca 2004 r. na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń189.00 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »