| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. I PK 269/06

Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. I PK 269/06

1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 231 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 231 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu sa­mego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.  

Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. I PK 269/06

1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 231 § 1 k.p.

2. Zgodnie z art. 231 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu sa­mego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.

 

Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz,

Sędziowie SN: Beata Gudowska, Zbigniew Hajn (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2007 r. sprawy z powództwa Teresy M. przeciwko „P.-M.” Spółce z o.o. w E. o dodat­kowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagrodę jubileuszową, na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2006 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Olsztynie: (I) zmienił punkt I, II, III wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Ełku z 9 listopada 2005 r. [...] i powództwo w tym zakresie oddalił; (II) nie obciążył powódki kosztami procesu na rzecz pozwa­nego za obie instancje. W powołanym wyroku Sąd Rejonowy: (I) zasądził od pozwa­nej na rzecz powódki 5.467,59 zł tytułem dodatku stażowego za okres od marca 2002 r. do marca 2005 r. wraz z ustawowymi odsetkami od 15 kwietnia 2005 r. do dnia zapłaty, (II) zasądził 4.882,45 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2001, 2002, 2003, 2004 wraz z ustawowymi odsetkami od 15 kwietnia 2005 r. do dnia zapłaty, (III) zasądził 1.297,23 zł tytułem nagrody jubileuszowej ZA 25 latach pracy z ustawowymi odsetkami od 15 kwietnia 2005 r., (IV) w pozostałym zakresie powództwo oddalił, (V) odstąpił od obciążania stron wydatkami w sprawie.

Powódka Teresa M. wystąpiła z powództwem przeciwko pozwanej „P.-M.” Spółce z o.o. w E., domagając się zapłaty zaległych świadczeń za okres od roku 2001 do 31 marca 2005 r. w postaci dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej i na­grody rocznej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości, podnosząc, między innymi, zarzut przedawnienia roszczenia za okres od roku 2000 do 31 marca 2002 r.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń189.00 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »