| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego

Urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego

Urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich uczelni publicznej lub niepublicznej regulują przepisy szczególne. Wszystkim nauczycielom, niezależnie od poziomu wykształcenia czy okresu zatrudnienia, przysługuje prawo do wyższego urlopu wypoczynkowego, który wynosi 36 dni roboczych i powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich uregulowane zostało w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 133 ustawy nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku (dni pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy). Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, a tryb jego udzielania określa senat uczelni lub organ wskazany w statucie.

WAŻNE!

Warto wspomnieć, że urlop może być udzielany na niedziele, ale tylko wówczas, gdy są one dniami pracy konkretnego pracownika.

Prawo do pierwszego urlopu

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego nauczyciel akademicki uzyskuje w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych. Natomiast prawo do drugiego i dalszych urlopów będzie przysługiwało mu wraz z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

Zobacz również: Jak przyznawać pracownikom trzynastki za 2012 r.

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy

Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach:

  1. zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego;
  2. ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego;
  3. podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

Bardzo często uczelnie zatrudniają nauczycieli akademickich w niepełnym wymiarze czasu pracy. Również w takim przypadku przyznany urlop wypoczynkowy powinien być proporcjonalny do okresu zatrudnienia.

Zobacz również serwis: Czas pracy

Wynagrodzenie

Pracownikowi będącemu na urlopie wypoczynkowym przysługuje takie wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Natomiast w przypadku składników zmiennych należy wziąć pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Gdyby jednak zatrudnienie trwało krócej, przeciętne wynagrodzenie oblicza się z całego okresu zatrudnienia z uwzględnieniem stawek obowiązujących w okresie urlopu. Nie należy uwzględniać w obliczeniach wynagrodzeń o charakterze okresowym, jak nagroda jubileuszowa czy dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zobacz również: Forum Kadry - Urlopy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu.

Kodeks pracy

Należy mieć na uwadze art. 5 Kodeksu pracy, zgodnie z którym w przypadku regulacji stosunku pracy określonej kategorii pracowników w przepisach szczególnych, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (Dz.U. z 2006 Nr 203, poz. 1499 z późn. zm.)

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego. /Fot. Fotolia
Urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego. /Fot. Fotolia

Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK