| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 r. sygn. I PK 177/04

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 r. sygn. I PK 177/04

Na podstawie art. 1671 k.p. pracodawca miał prawo udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2003 r.

Na podstawie art. 1671 k.p. pracodawca miał prawo udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Herbert Szurgacz.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2005 r. sprawy z powództwa Andrzeja H. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w B.P. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2004 r. [...]

o d d a l i ł kasację.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim wyrokiem z dnia 7 listopada 2003 r. oddalił powództwo Andrzeja H. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w B.P. o zasądzenie kwoty 13.356 zł tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Sąd ten ustalił, że powód by zatrudniony na stanowisku dyrektora strony pozwanej od 4 lutego 1999 r. do 28 lutego 2003 r. Zarząd Powiatu 14 listopada 2002 r. podjął uchwałę o odwołaniu powoda ze stanowiska dyrektora. Powód został poinformowany przez Starostę B., że „odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy na podstawie powołania i że umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z dniem 28 lutego 2003 r.” Nowy dyrektor strony pozwanej powiadomił powoda, że w okresie od 28 listopada 2002 r. do 28 lutego 2003 r. został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Pismem z 31 grudnia 2002 r. (które otrzymał 2 stycznia 2003 r.) powód został zobowiązany do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze 42 dni w okresie od 2 stycznia 2002 r. do 28 lutego 2003 r. Do tego pisma została dołączona karta urlopowa zawierająca informację o korzystaniu przez powoda z urlopu w tym okresie. Po upływie okresu wypowiedzenia pozwany wypłacił powodowi ekwiwalent za 10 dni urlopu wypoczynkowego. Bezsporne jest, że powód nie wykorzystał w okresie zatrudnienia 52 dni urlopu wypoczynkowego, mimo że był wielokrotnie zobowiązywany przez starostę do wykorzystywania urlopu. Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2001 r.. PKN 240/00 (OSNAPiUS 2002 nr 21, poz. 518), Sąd Rejonowy uznał, że pracodawca mógł udzielić powodowi urlopu w okresie wypowiedzenia, w którym był on zwolniony od obowiązku świadczenia pracy. W ocenie Sądu pierwszej instancji uprawnienie to jest niezależne od wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. art. 1671 k.p., w którym przyznane zostało pracodawcy uprawnienie do udzielenia pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK