Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki
Agnieszka Fryc
Stan prawny: 2013-08-30 13:29

Urlop rodzicielski jest instytucją stosunkowo nową, wprowadzoną w życie 17 czerwca tego roku. Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje urlop rodzicielski? Jak uzyskać urlop rodzicielski? O tym poniżej.

dziecko

Wniosek o urlop rodzicielski. /Fot. Fotolia

Komu i kiedy przysługuje urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka, jednak łączny wymiar urlopu nie może przekraczać wymiaru, na jaki urlop rodzicielski może być udzielony, a wynosi on 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Z urlopu tego można skorzystać jednorazowo lub w maksymalnie trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Zobacz koniecznie: Wniosek o urlop rodzicielski - wzór

Wniosek o urlop rodzicielski

Istotną kwestią jest fakt, iż urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, zaś pracodawca ma obowiązek uwzględnienia go. O urlop rodzicielski można wystąpić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wystąpienie z wnioskiem o urlop rodzicielski w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem takiego urlopu, czyli w trakcie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Drugim sposobem jest zaś złożenie wniosku nie później niż 14 dni po porodzie, co oznacza de facto możliwość wnioskowania w dowolnym terminie jeszcze przed narodzinami dziecka. Pracownica może bowiem złożyć jeden wspólny wniosek, w którym wnioskować będzie zarówno o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, jak i o urlop rodzicielski, udzielony bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze. Pomimo złożenia przez mamę dziecka wniosku o urlop rodzicielski jeszcze przed porodem, jest możliwość zrezygnowania z całości lub części tego urlopu.

Polecamy serwis: Ubezpieczenie zdrowotne

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła wymagania, jakie spełniać musi wniosek o urlop rodzicielski. Wniosek taki musi określać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zaś w przypadku, gdy pracownik chcę skorzystać z dalszej części urlopu rodzicielskiego – termin zakończenia poprzedniej części urlopu rodzicielskiego oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

Do wniosku o urlop rodzicielski należy dołączyć pisemne oświadczenie o braku zamiaru skorzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka, bądź też o okresie, w którym to drugi z rodziców dziecka zamierza skorzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.

Kiedy i jak wniosek powinien złożyć ojciec dziecka, w przypadku, gdy z urlopu rezygnuje matka dziecka?

Jak wskazano powyżej, matka dziecka ma możliwość rezygnacji z całego lub części urlopu rodzicielskiego, pomimo złożenia wniosku o jego udzielenie jeszcze przed porodem. W takiej sytuacji z całego urlopu lub jego części skorzystać może ojciec dziecka. Wówczas wniosek o cały lub część urlopu rodzicielskiego powinien złożyć on nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu lub z drugiej jego części. Nie można zapomnieć, iż we wniosku tym należy wówczas wskazać termin zakończenia podstawowego urlopu macierzyńskiego lub zakończenia pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego wykorzystywanej przez mamę dziecka oraz liczbę tygodni jakie ta część obejmuje.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2013-08-30, ostatnia aktualizacja: 2013-08-30 13:29

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Najnowsze komentarze:

  • avatar

    Tomekw2013-09-09 20:52

    Zgłoś nadużycie|Skomentuj

    Urlop ten jest jednym z lepszych posunięć polityki prorodzinnej rządu Donalda Tuska.Tylko szkoda, że taka papierologia jest przy tym wymagana http://tatawdomu.pl/urlop-rodzicielski-jakie-dokumenty-sklada-ojciec/

Dodaj komentarz

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter