Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki
Stan prawny: 2013-10-03 08:54

W 2014 r. urlop wychowawczy będzie obowiązywał na nowych zasadach. Z dniem 1 października 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca urlopu wychowawczego. Jakie zmiany przewidują nowe przepisy na 2014 rok?

dziecko

Urlop whowawczy w 2014 r. /Fot. Fotolia

Dnia 10 lipca 2013 r. posłowie rozpatrzyli w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy implementujący dyrektywę Rady 2010/18/UE oraz wykonujący orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2010 r. W związku ze zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami projekt został ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zmiany Kodeksu pracy weszły w życie z dniem 1 października 2013 r. Czego dotyczą?

Cel nowelizacji

Nowelizacja ma pomóc rodzicom w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, w tym z wychowywaniem dzieci. Chodzi też o zachęcenie ojców do większego udziału w opiece nad dziećmi. 

Polecamy również serwis: Urlopy

Zmiany

Zgodnie z nowelizacją w 36-miesięcznym urlopie wychowawczym wyodrębnia się jeden miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka. Ponadto rząd wprowadził wyższy 4-miesięczny wymiar urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka. Nowa regulacja wprowadza także możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części (dotychczas były to cztery części).

Nowelizacja usuwa również niekorzystny przepis mówiący o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy. W takim przypadku urlop wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym.

Nowe przepisy przewidują także, że długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie już powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. 

Zobacz również: Nowe obowiązki pracodawców w związku z wydłużeniem urlopów macierzyńskich od 17 czerwca 2013 r.

Droga projektu

Rząd przyjął projekt 8 listopada 2012 r. 21 listopada 2012 r. projekt wpłynął do laski marszałkowskiej. Pierwsze czytanie odbyło się 22 listopada 2012 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która 20 czerwca 2013 r. przyjęła sprawozdanie, dodając m.in. przepisy określające przypadki, w których rodzic będzie miał prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy. Chodzi o sytuacje, gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej władzy pozbawiony. Sprawozdawcą komisji była posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. 

Obecnie nowe przepisy już obowiązują. Zmiana przepisów dotyczących urlopu wychowawczego weszła w życie dnia 1 października 2013 r.

Zadaj pytanie: Forum Kadry - Uprawnienia rodzicielskie

Źródło: sejm.gov.pl

Źródło: Własne

Artykuł z dnia: 2013-07-11, ostatnia aktualizacja: 2013-10-03 08:54

KOMENTARZE

Podobne artykuły:

  • Jak udzielać urlopów wychowawczych

    Do urlopu wychowawczego są uprawnieni rodzice lub opiekunowie dziecka. Przepisy traktują na równi w zakresie prawa do urlopu wychowawczego oboje rodziców, tj. zarówno matkę, jak i ojca dziecka. Ident...

  • Niższe składki za matki powracające do pracy

    Przez 3 lata od powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego pracodawca nie musi opłacać za niego składek na FP oraz FGŚP. Okresy pracy pomiędzy poszczególnymi urlopami lub częściami...

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter