| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn (cz. 2)

Działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn (cz. 2)

Działania Unii Europejskiej w kwestii równouprawnienia płci obejmują całokształt ich sytuacji prawnej i faktycznej.

XXI wiek jest wiekiem znaczących zmian w prawach, jakie przysługują kobietom i ich statusowi zawodowemu oraz materialnemu. Jest to problematyka, która wywołuje wiele kontrowersji, także w Polsce. Członkostwo w Unii Europejskiej, która równouprawnienie płci traktuje niezwykle poważnie szczególnie w zakresie zatrudnienia, stawia przed polskimi pracodawcami nowe obowiązki.

Obok zapewnienia niezależności ekonomicznej kobietom „Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010” (KOM(2006) 92) zawiera 5 innych priorytetowych obszarów działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn: pogodzenie życia prywatnego i zawodowego, równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji, wykorzenianie wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią, eliminowanie stereotypów związanych z płcią oraz propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce rozwoju.

Pogodzenie życia prywatnego i zawodowego

Jak podkreśliła Komisja Europejska, polityka ułatwiająca godzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi wspomaga tworzenie elastycznej organizacji pracy przy jednoczesnym podnoszeniu jakości życia kobiet i mężczyzn. Sami pracodawcy niejednokrotnie przekonują się, że możliwość elastycznej organizacji czasu pracy znacząco zwiększa produktywność, poprawia jednocześnie satysfakcję pracowników i reputację pracodawcy.

Jak pokazują dane statystyczne Unii Europejskiej, niewielu mężczyzn korzysta z urlopu rodzicielskiego lub pracuje w zmniejszonym wymiarze godzin (7,4% mężczyzn wobec 32,6% kobiet). Na kobietach spoczywa w dalszym ciągu główny ciężar opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki. Komisja postuluje, aby zachęcać mężczyzn do przyjmowania na siebie obowiązków rodzinnych, w szczególności przez możliwość korzystania z urlopów rodzicielskich i ojcowskich oraz do dzielenia się urlopem przez rodziców.

Komisja Europejska zobowiązuje się m.in. do:

• wspomagania realizacji celów w dziedzinie opieki nad dziećmi oraz dalszego rozwoju instytucji zapewniających opiekę z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz wymiany dobrych praktyk,

• wspierania badań dotyczących zawodów w sektorze zdrowia i opieki socjalnej oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi zmierzającymi do pełniejszej klasyfikacji tych profesji.

Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji

Uczestnictwo kobiet w podejmowaniu decyzji nie powinno ograniczać się jedynie do reprezentacji kobiet w organach władzy publicznej. Bardziej interesujący wydaje się udział w zarządzaniu zakładami pracy i uczelniami wyższymi. Równe traktowanie w tej sferze stosunków społecznych należy rozumieć przede wszystkim jako przejrzystość procedur awansu, elastyczny czas pracy i dostęp do opieki nad dziećmi.

Komisja Europejska podkreśla, że zrównoważone uczestnictwo kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji ekonomicznych może się przyczynić do stworzenia bardziej efektywnego i innowacyjnego otoczenia zawodowego i kulturowego oraz do osiągania lepszych wyników gospodarczych. W odniesieniu do wyższych uczelni celem jest osiągnięcie poziomu 25% kobiet na kierowniczych stanowiskach w sferze badań sektora publicznego.

W celu realizacji równego uczestnictwa kobiet w podejmowaniu decyzji Komisja Europejska m.in.:

• będzie monitorować i propagować włączanie problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego, np. w programie Edukacja i Szkolenia 2010, przez propagowanie dostępu kobiet do kariery naukowej i technicznej w myśl europejskiego celu równoważenia nierówności na tym polu,

• wdroży planowany program „Obywatele dla Europy” przez ujęcie kwestii równoś- ci płci jako jednego z priorytetowych za- gadnień w kontekście uczestnictwa obywatelskiego oraz przez mobilizację istniejących sieci.


Wykorzenianie wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią

Przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej jest także wyeliminowanie jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet, zarówno w pracy, jak i w domu. Kobiety są najczęstszymi ofiarami przemocy uwarunkowanej przez płeć. Jest ona pogwałceniem podstawowych praw do życia, bezpieczeństwa, wolności, godności oraz poszanowania integralności fizycznej i psychicznej. Podobnie wygląda sytuacja ze zjawiskiem handlu ludźmi. Jest to zbrodnia przeciwko osobie. Jak podkreśla Komisja Europejska, handel ludźmi stanowi współczesną odmianę niewolnictwa, zagrażającego dotkniętym ubóstwem kobietom i dzieciom.

Komisja Europejska w latach 2006-2010 zobowiązuje się m.in. do wspierania państw członkowskich i organizacji pozarządowych w celu eliminacji przemocy uwarunkowanej płcią, w tym także wspierania tworze- nia sieci kontaktów, wymiany dobrych praktyk i wyników badań, a także przez wdrażanie programów pomocy dla ofiar, jak również sprawców, wspomagając państwa członkowskie w tworzeniu krajowych planów działań.

Eliminacja stereotypów związanych z płcią

Polityka Unii Europejskiej w latach 2006-2010 ma się skupiać na zwalczaniu stereotypów przez m.in. szkolenia uświadamiające nauczycieli i studentów. W dziedzinie zatrudnienia dane statystyczne pokazują, że większość kobiet jest nadal zatrudniana w tradycyjnie sfeminizowanych sektorach, zazwyczaj mających mniejsze znaczenie i niżej wynagradzanych. Zajmują one z zasady niższe stanowiska hierarchii zawodowej. Receptą ma być ułatwianie kobietom rozpoczynania kariery w dotychczas nietypowych dla nich sektorach.

Ponadto Komisja Europejska zobowiązała się do:

w wspierania działań służących wykorzenianiu stereotypów związanych z płcią w edukacji, kulturze i na rynku pracy przez uwzględnianie problematyki płci we wszystkich obszarach polityki oraz przez odpowiednie działania szczegółowe, np. w programach edukacyjnych i kulturalnych UE,

w wsparcia kampanii uświadamiających w szkołach i przedsiębiorstwach w dziedzinie krzewienia przełamujących stereotypy ról przypisanych płci oraz rozwijanie dialogu z mediami na rzecz wolnego od stereotypów postrzegania kobiet i mężczyzn.

Propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych

Propagowanie równości obu płci w Unii Europejskiej nie ogranicza się jedynie do państw członkowskich, ale obejmuje także państwa kandydujące. Jak podkreśla Komisja Europejska, dane państwo, przystępując do Unii Europejskiej, musi w pełni respektować podstawową zasadę równości kobiet i mężczyzn. Jest także zobowiąza- ne zagwarantować ścisłe egzekwowanie prawodawstwa i zapewnić odpowiednie systemy administracji i wymiaru sprawiedliwości.

Tomasz Dróżdż

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK