| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji może dotyczyć okresu zatrud­nienia, jak i okresu po jego ustaniu. Pracownikowi przysługuje odszkodowanie za powstrzymywanie się od działal­ności konkurencyjnej

W prawie pracy

Umowa o zaka­zie konkurencji powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zakaz konkurencji powinien być zapisany w odrębnej umowie, choć w prakty­ce często stosowany jest w formie dodatkowego oświadczenia woli w umowie o pracę (klauzula kon­kurencyjna).

W umowie tej należy wskazać m.in.:

  • zakres działalności uważanej przez pracodawcę za konkurencyjną, od której wykonywania pra­cownik powinien się powstrzymać,
  • zasięg terytorialny obszaru, na którym pracow­nika obowiązuje zakaz,
  • okres obowiązywania zakazu konkurencji.

W czasie zatrudnienia zakaz konkurencji może obo­wiązywać każdego pracownika i dotyczyć każdej umowy o pracę. Zakaz ustanowiony na okres po ustaniu zatrudnienia może być stosowany tylko do pracowników posiadających dostęp do szczegól­nie ważnych informacji, których ujawnienie mogło­by narazić pracodawcę na straty. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać z upły­wem terminu, na jaki został ustanowiony. Może prze­stać obowiązywać przed jego upływem, w razie usta­nia przyczyn, dla których został ustanowiony, lub niewywiązywania się przez pracodawcę z umowy.

W wynagrodzeniach

Odszkodowanie za powstrzymywanie się od działal­ności konkurencyjnej nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Przez wynagrodzenie przed ustaniem stosunku pracy należy rozumieć zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i inne składniki o charakterze wynagrodzenia za pracę, tj. wynagrodzenie za nadgodziny, premie, nagrody, dodatki, np. funkcyj­ny, za pracę w warunkach szkodliwych, stażowy. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Strony umowy o zakazie konkurencji po ustaniu sto­sunku pracy mogą ustalić odszkodowanie w wyż­szej wysokości lub w inny sposób niż procento­wy. Ważne jest jednak, aby pracownik nie otrzy­mał niższego odszkodowania niż zagwarantowane przepisami. Odszkodowanie może być wypłacane w dowolny sposób, np. w miesięcznych ratach, kwartalnie albo od razu za cały okres z góry.

Jeżeli pracodawca podpisze umowę o zakazie kon­kurencji obowiązującą w czasie trwania zatrud­nienia, to odszkodowanie może być określone w dowolnej wysokości albo strony mogą postano­wić o jego niewypłacaniu.

W podatkach dochodowych

Odszkodowanie przyznane przez pracodawcę z tytułu powstrzymywania się byłego pracownika od działalności konkurencyjnej podlega opodatko­waniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do przychodu z tego tytułu pracodawca powinien stosować podstawowe koszty uzyskania przycho­du. Co do zasady, nie powinien stosować miesięcz­nej kwoty zmniejszającej podatek, tzw. ulgi.

W ubezpieczeniach

Przychód z umowy o zakazie konkurencji po usta­niu stosunku pracy jest zwolniony ze składek. Gdy zakaz obowiązuje w trakcie zatrudnienia, jest oskładkowany łącznie z innymi przychodami pra­cownika.

Zostań naszym ekspertem!

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK