| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Na czym polega mobbing w miejscu pracy?

Na czym polega mobbing w miejscu pracy?

Mobbing oznacza działania lub zachowania doty­czące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na jego uporczywym i długo­trwałym nękaniu bądź zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu: poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współ­pracowników (art. 943 § 2 k.p.). Pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi w pracy.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca powinien przeciwdziałać zjawiskom mobbingu w środowisku pracy. W tym celu może opracować zarówno wewnętrzną politykę zapobie­gania mobbingowi, jak i procedurę postępowania w razie jego zaistnienia. Pracownicy i ich przełoże­ni powinni być poinformowani, że takie zachowania są naganne i niedopuszczalne. Mobbing powstaje z reguły jako skutek niedozwolonego zachowania pracodawcy (przełożonego pracownika). Może on przybierać różne formy, np.: ośmieszania, upoka­rzania, ignorowania pracownika lub nakładania na niego zbyt wielu obowiązków.

Mobbingować pracownika mogą również jego współpracowni­cy. Jednak za ich zachowanie odpowiedzialność zawsze ponosi pracodawca, który w niewystarcza­jący sposób przeciwdziałał mobbingowi.

Na zarzut mobbingu można się powołać, jeżeli występował on wielokrotnie na przestrzeni dłuższego czasu. Nie wystarczy więc jednorazowe naganne zacho­wanie mające takie cechy.

Pracownik, który powołuje się na stosowanie wobec niego mobbingu, może rozwiązać umowę o pracę. Powinno to mieć miejsce na piśmie ze wskazaniem mobbingu jako przyczyny rozwiąza­nia umowy.

W razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę i skierowania sprawy do sądu pracy cię­żar udowodnienia, że w stosunku do niego był sto­sowany mobbing, spoczywa na pracowniku. O tym, czy faktycznie wystąpił, ostatecznie rozstrzyga sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie.

Odszkodowanie za mobbing

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpo­wiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pienięż­nego za doznaną krzywdę. Pracownik, który wsku­tek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wyso­kości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK