| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Likwidacja zakładu pracy - obowiązki pracodawcy

Likwidacja zakładu pracy - obowiązki pracodawcy

W sytuacji likwidacji zakładu pracy na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków, m.in. pracodawca powinien zadbać o zabezpieczenie dokumentacji osobowej i pła­cowej dotyczącej pracowników oraz wypłacić zwalnianym pracownikom odprawy z tytułu zwolnień grupowych.

Definicja podstawowa

Postępowanie zmierzające do uregulowania spraw organizacyjnych i majątkowych rozwiązywanego przedsiębiorstwa lub organizacji. Oznacza wypeł­nienie istniejących zobowiązań, ściągnięcie wierzy­telności, spieniężenie majątku, zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli i podział majątku pozo­stałego po spłacie długów.

Likwidacja i obowiązki pracodawcy

W przypadku likwidacji zakładu pracy następuje całkowite pozbycie się przez pracodawcę mająt­ku firmy i zakończenie jego bytu prawnego (co skutkuje wykreśleniem z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, jeżeli podmiot był tam wpisany). W zakresie stosunków między stronami umowy o pracę oraz możliwości ich wypowiadania i roz­wiązywania likwidacja zakładu pracy jest zaliczana do przyczyn zwolnienia dotyczących zakładu pracy.

Rekomendowany produkt: Praktyczne aspekty prawa pracy (PDF)

Umożliwia zastosowanie przepisów o zwolnieniach grupowych, nie oznacza jednak automatycznego rozwiązania umów o pracę. Po ogłoszeniu likwida­cji wypowiedzeń umów o pracę dokonuje ustano­wiony likwidator.

W zależności od podstaw prawnych powołania pracodawcy różne są również sposoby zakończe­nia jego bytu prawnego (np. w przypadku spółek handlowych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych).

W razie ogłoszenia likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów ochronnych dotyczą­cych poszczególnych kategorii pracowników (np. w wieku przedemerytalnym, w czasie uspra­wiedliwionej nieobecności spowodowanej cho­robą, kobiet w ciąży) czy obowiązku konsulta­cji związkowej przy wypowiadaniu pracowniko­wi umowy o pracę na czas nieokreślony. W razie ogłoszenia likwidacji pracodawcy dopuszczalne jest również rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym oraz z uprawnionym do urlopu wychowawczego korzystającym z obniżo­nego wymiaru etatu. Z powodu ogłoszenia likwi­dacji zakładu pracy możliwe jest rozwiązanie (za wypowiedzeniem) umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego młodocianego pra­cownika.

Likwidujący się pracodawca może zastosować krót­sze okresy wypowiedzenia. Na przykład 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca może skrócić do 1 miesiąca. Okres, za który przyznano odszko­dowanie, wlicza się pracownikowi pozostające­mu w tym czasie bez pracy do okresu zatrudnie­nia. W przypadku likwidacji zakładu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2-tygodniowym wypowie­dzeniem, bez względu na to, czy przy umowie na czas określony strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego zakończenia.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »