| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kary dla pracowników w Kodeksie pracy

Kary dla pracowników w Kodeksie pracy

Pracodawca może ukarać swojego pracownika określonymi karami. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może nałożyć na pracownika następujące kary: upomnienia, nagany, pieniężną. Zastosowanie innych kar niż wymienione jest zagrożone grzywną nawet do 30 tys. zł.

Katalog kar

Pracownik popełniający naruszenie w zakresie prawa pracy może zostać ukarany przez praco­dawcę karą:

  • upomnienia,
  • nagany,
  • pieniężną.

Stosowanie przez pracodawcę kar innych niż wymienione stanowi wykroczenie przeciwko pra­wom pracowniczym, które jest zagrożone grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Zasady wymierzania kar

Przy wymierzaniu kary porządkowej trzeba wziąć pod uwagę rodzaj naruszonych przepisów oraz to, czy ich złamanie nastąpiło z winy umyślnej czy nie­umyślnej, a także dotychczasowy stosunek pracow­nika do realizowanych zadań. Kara nie może być wymierzona po upływie 2 tygo­dni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu porządku i dyscypliny pracy ani po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Gdyby na okoliczność ukarania pod­władnego nie można było go wysłuchać z powo­du jego nieobecności, wówczas bieg 2-tygodniowego okresu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracow­nika w pracy.

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

O udzieleniu kary porządkowej pracodawca powi­nien powiadomić zatrudnionego w formie pisem­nej. Pracownik może wnieść sprzeciw do pra­codawcy w ciągu 7 dni od takiego zawiadomie­nia. Nieodrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę w ciągu 14 dni od jego wniesienia oznacza, że pracodawca uwzględnił ten sprzeciw. Jeżeli pra­codawca odrzucił sprzeciw pracownika, to pra­cownik może w ciągu 14 dni od zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o uchylenie kary porządkowej. Za jedno przewinienie może być nałożona tylko jedna kara.

Pracodawcy nie wolno stosować kilku kar porządkowych jednocześnie za to samo naru­szenie.

Kara a wynagrodzenie

Kara pieniężna za jedno przewinienie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracow­nika (łącznie kary pieniężne w miesiącu nie mogą przewyższać 1/10 wynagrodzenia przypadające­go pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrą­ceń świadczeń alimentacyjnych i innych należności niż świadczenia alimentacyjne egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych oraz zaliczek pienięż­nych udzielonych pracownikowi). Do obliczania kary pieniężnej stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pienięż­nego za urlop wypoczynkowy. Wpływy uzyskane z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higie­ny pracy.

Pracodawca zwraca pracownikowi równowartość kwoty kary pieniężnej w razie uwzględnienia sprze­ciwu wobec zastosowanej kary lub jej uchylenia przez sąd pracy.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK