| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jazdy lokalne własnym samochodem - zasady, ryczałt, składki

Jazdy lokalne własnym samochodem - zasady, ryczałt, składki

Pracownik może, na podstawie umowy cywilno­prawnej zawartej z pracodawcą, wykorzystywać do jazd lokalnych w celach służbowych samochód osobowy, motocykl lub motorower własny samochód. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca. Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służ­bowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu.

W prawie pracy

Przemieszczanie się pojazdem mechanicznym z miejsca na miejsce w obszarze jednej miejsco­wości, w której siedzibę ma pracodawca, lub w sta­łym miejscu pracy pracownika.

Jazdy lokalne dotyczą przemieszczania się pracow­nika po określonym w umowie o pracę stałym miej­scu pracy - miejscowości lub obszarze. Pojęcie jazd lokalnych należy zatem odnosić do użytkowania pojazdu nie tylko na terenie miasta, w którym pracownik jest zatrudniony, ale też do wyjazdów odbywających się na terenie stanowią­cym miejsce pracy pracownika. Tylko takie rozumie­nie definicji „jazdy lokalne" jest możliwe do przyję­cia na podstawie przepisów o użytkowaniu pojaz­dów niebędących własnością pracodawcy do jazd lokalnych oraz przepisów o podróżach służbowych (wyrok WSA w Opolu z 25 września 2009 r., I SA/ /Op 264/09).

Rekomendowany produkt: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczny poradnik (PDF)

Wynagrodzenie

Pracownik może, na podstawie umowy cywilno­prawnej zawartej z pracodawcą, wykorzystywać do jazd lokalnych w celach służbowych samochód osobowy, motocykl lub motorower niebędące włas­nością pracodawcy. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca.

Limit ten, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gmi­nie lub mieście, w których pracownik jest zatrud­niony, nie może przekroczyć:

  • 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
  • 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkań­ców,
  • 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.

Dla pojazdów używanych do celów służbowych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodo­wych limit może zostać podwyższony do 1500 km. Limit dla pojazdów do celów służbowych w służ­bach ratowniczych i w innych właściwych instytu­cjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy eko­logicznej może zostać podwyższony do 3000 km. Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służ­bowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu.

Ryczałt stanowi iloczyn stawki za 1 kilometr prze­biegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestra­cyjny) oraz określać liczbę dni nieobecności pracow­nika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nie­obecności, a także liczbę dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podró­ży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK