| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Dokumentowanie wypoczynku dzieci pracowników

Dokumentowanie wypoczynku dzieci pracowników

Pracownicy mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku ich dzieci. Wraz z końcem wakacji służby kadrowo-płacowe organizacji non profit powinny zakończyć rozliczanie wniosków o dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

Przykład:

Czy dopłata z zfśs do wypoczynku dorosłego dziecka jest dochodem rodzica i czy pracodawca powinien doliczyć takie świadczenie do dochodu pracownika?

Zobacz także: Podstawa wymiaru zasiłku a składnik wynagrodzenia wypłacany zaliczkowo

Tak – co do zasady takie świadczenie stanowi przychód pracownika (rodzica) ze stosunku pracy w miesiącu otrzymania i podlega opodatkowaniu łącznie z jego wynagrodzeniem za pracę za ten miesiąc (art. 12 ust. 1 updof). Zwolnienie z podatku, określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, dotyczy bowiem jedynie dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Pełnoletniemu dziecku pracownika może zostać przyznane dofinansowanie z funduszu socjalnego do wypoczynku, jeżeli takie postanowienia zawiera obowiązujący w organizacji non profit regulamin zfśs. W takiej sytuacji dofinansowanie z zfśs do wypoczynku pełnoletniego dziecka przysługuje ze względu na łączący pracownika z zakładem pracy stosunek pracy.

Świadczenie takie nie korzysta jednak ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, gdyż otrzymuje je dziecko dorosłe. Natomiast organy podatkowe skłonne są przyjmować, że będzie ono zwolnione na mocy i w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof – tj. do kwoty 380 zł w skali roku. Nadwyżkę powyżej tej kwoty należy zaliczyć do podlegającego opodatkowaniu przychodu pracownika (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 stycznia 2010 r., nr ILPB2/415-1028/09-3/ES).

Organizacja, jako płatnik, ma obowiązek pobrać od takiej dopłaty zaliczkę na podatek (art. 31 i art. 38 ust. 1 updof). Świadczenie to należy uwzględnić w przekazywanej pracownikowi po zakończeniu roku podatkowego imiennej informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (PIT-11) lub rozliczyć w PIT-40.

Tylko wypoczynek zorganizowany

Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że podstawowe znaczenie ma formalnoprawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu.

Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami, dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (dalej: rozporządzenie), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wymienione przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof formy wypoczynku (w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk) mają na celu podkreślenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku – takich jak np. popularne „wczasy pod gruszą”.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »