| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kontrole ZUS i PIP w zakładzie pracy

Kontrole ZUS i PIP w zakładzie pracy

Organów, które mogą kontrolować przedsiębiorcę, jak również pracodawcę, jest wiele. Należą do nich m.in. Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ogólne zasady przeprowadzania tych kontroli zostały zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Kontrole przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego jej wykonywania. Żądanie kontrolującego wykracza poza ramy, jakie wyznaczają w tej kwestii przepisy prawa.

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontrolujący czynności z naruszeniem wskazanych wyżej zasad. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie również kontrolującego.

Kontrola PIP

Postępowanie kontrolne prowadzone przez PIP ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.

Przed podjęciem czynności kontrolnych inspektor pracy zgłasza swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu, z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli.

Inspektor pracy jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego bez obowiązku uzyskiwania przepustki oraz jest zwolniony od rewizji osobistej także w przypadku, jeżeli przewiduje ją wewnętrzny regulamin podmiotu kontrolowanego.

W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo m.in. do:

 • przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy,
 • żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są (lub były) w nim zatrudnione, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą,
 • żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Wszczęcie kontroli i zakres – ZUS

Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek (pracodawców) przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi dzień rozpoczęcia kontroli.

Płatnik składek powinien być zawiadomiony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub oględzin w sposób umożliwiający mu udział w przeprowadzaniu tego dowodu.

Kontrola może obejmować w szczególności:

 • sposób realizacji obowiązku zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych,
 • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek,
 • sposób ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń,
 • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

W trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu ma m.in. prawo:

 • badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe,
 • dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek,
 • przesłuchiwać świadków.

Podstawa prawna:

 • rozdział 5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. DzU z 2010 r. nr 220, poz. 1447, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1529),
 • art. 21 i nast. ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (j.t. DzU 2012 r. poz. 404, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1544),
 • art. 86 i nast. ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1548).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK