| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Prawo powrotu do pracy w razie odzyskania zdolności do pracy

Prawo powrotu do pracy w razie odzyskania zdolności do pracy

Pracownik może żądać ponownego zatrudnienia, jeśli odzyskał zdolność do pracy, a pracodawca zwolnił go uprzednio bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby. Pracodawca nie ma jednak takiego obowiązku, jeśli nie posiada faktycznych możliwości przyjęcia tej osoby do pracy.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż okres wskazany w art. 53 § 1 k.p. Powinien jednak w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z powodu długotrwałej choroby, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tej przyczyny (art. 53 § 5 k.p.). Przepis ten gwarantuje więc pracownikowi, który został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia z powodu choroby, możliwość powrotu do dotychczasowej pracy po odzyskaniu zdolności do pracy. Ponowne zatrudnienie pracownika powinno nastąpić na podstawie nowej umowy o pracę, której warunki mogą być ukształtowane odmiennie od umowy poprzednio łączącej strony.

Warunki powrotu do pracy

Skuteczność żądania ponownego zatrudnienia jest ograniczona czasowo do 6 miesięcy od momentu rozwiązania poprzedniej umowy o pracę. Pracownik musi więc zgłosić zamiar powrotu do pracy w terminie 6 miesięcy od dnia rozwiązania z nim umowy o pracę. Uchybienie terminowi powoduje wygaśnięcie uprawnienia pracownika. Ponadto, warunkiem koniecznym jest zgłoszenie przez pracownika zamiaru powrotu do pracy i to niezwłocznie po ustaniu przyczyn będących podstawą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Może to nastąpić przez każde jego zachowanie, które w sposób dostateczny ujawnia ten zamiar, w szczególności przez wystąpienie w formie ustnej (także i telefonicznie).

Pracownik może skutecznie żądać nawiązania stosunku pracy, jeśli jest zdolny do wykonywania pracy po przebytej chorobie. Natomiast podwładnemu, który po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 k.p. jest nadal niezdolny do pracy i z tego tytułu pobiera świadczenie rehabilitacyjne, nie przysługuje roszczenie o ponowne zatrudnienie (art. 53 § 5 k.p.). Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 28 lipca 1999 r. Podobnie wypowiadał się Sąd w wyroku z 12 stycznia 1998 r., podnosząc, że przy ocenie możliwości ponownego zatrudnienia pracownika, z którym umowa o pracę została rozwiązana w trybie art. 53 § 1 k.p., należy uwzględnić zarówno okoliczności dotyczące pracodawcy, jak i tego pracownika. Orzeczenie komisji lekarskiej o nieprzydatności pracownika do pracy na stanowisku zajmowanym przed rozwiązaniem z nim umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1 k.p. może oznaczać brak możliwości ponownego jego zatrudnienia. Podobnie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 9 września 1997 r., stwierdzając, że stawienie się pracownika w zakładzie pracy i zgłoszenie gotowości do pracy w okresie zwolnienia lekarskiego nie wywołuje skutku przewidzianego w art. 53 § 5 k.p.

W razie świadczenia rehabilitacyjnego

Obowiązek ponownego zatrudnienia dotyczy również pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zgłosi on swój powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia, choćby nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy (art. 20 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego...). A zatem pracodawca musi zatrudnić ponownie pracownika, który po wyczerpaniu świadczenia rehabilitacyjnego odzyskał zdolność do pracy i niezwłocznie zgłosił swój zamiar powrotu do pracy. Przy czym pracownik może w tym przypadku zgłosić chęć powrotu do pracy także i po upływie 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę. Musi to jednak nastąpić niezwłocznie po wyczerpaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK