| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice firmy

Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice firmy

Pracownik ma obowiązek chronić tajemnice pracodawcy. Jeśli tego nie robi, naraża się na sankcje nie tylko w czasie trwania zatrudnienia, ale także trzy lata po jego ustaniu.

KORZYŚCI (+)

Jeżeli pracownik nie został we właściwym czasie zapoznany z zakresem poufnych informacji, to i tak odpowiada za nielojalność wobec swojego pracodawcy, polegającą na naruszeniu tajemnicy firmy, której ujawnienie może narazić ją na szkodę.

Oprócz ochrony tajemnicy pracodawcy pracownik musi – zgodnie z art. 100 § 2 pkt 5 kp – przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Chodzi tu przede wszystkim o informacje stanowiące tajemnicę państwową, służbową, zawodową, jak również o tajemnicę przedsiębiorstwa.

Tajemnice zwane dawniej państwową i służbową obecnie określa się mianem informacji niejawnych. Zostały one uregulowane w ustawie z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.). Jak stanowi art. 4 tej ustawy, informacje te mogą być udostępniane wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo do wykonywania czynności zleconych.

W zależności od wykonywanej funkcji, pracy, zajmowanego stanowiska czy prowadzonej działalności wyróżnia się m.in. tajemnicę:

• bankową uregulowaną przez ustawę z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), która dotyczy wszystkich informacji w zakresie czynności bankowych, uzyskanych w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje;

• lekarską, określoną w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) dotyczącą informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu;

• skarbową, wynikającą z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. Nr 749 ze zm.), która odnosi się do indywidualnych danych zawartych w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów;

• maklerską, uregulowaną ustawą z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.), która obejmuje informacje dotyczące chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi.

Tajemnica przedsiębiorstwa zdefiniowana jest w art. 11 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej ustawa. Dotyczy ona wyłącznie podmiotów prowadzących działalność, a obowiązek wynikający z przepisów kp (dotyczących zachowania tajemnicy firmy) odnosi się do pracowników zatrudnionych u wszystkich pracodawców, bez względu na rodzaj i zakres wykonywanej przez nich działalności.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Okniński

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach skarbu państwa; autor komentarzy i porad z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych w szkołach wyższych. Był członkiem komisji przetargowych w postępowaniach o zamówienie publiczne dotyczących m.in. budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie, rozbudowy stadionu Legii Warszawa, budowy Muzeum Historii Polski, budowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i szeregu innych inwestycji na terenie kraju. Konsultant w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych, np. PGNiG S.A. i spółek z grupy PGNiK. Ma doświadczenie w nadzorowaniu udzielania znacznej liczby zamówień publicznych, uzyskanym między innymi jako dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, doradcy Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego dają tytuł - zawodowy specjalista zamówień publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK