| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wypadek samochodem służbowym

Wypadek samochodem służbowym

Jeżeli pracownik nie otrzymał samochodu z obowiązkiem jego zwrotu, a uszkodzenie powstałoby z winy umyślnej pracownika, to musi on naprawić szkodę w pełnej wysokości. Pracownik nie poniesie odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim inna osoba przyczyni się do jej powstania.

WAŻNE!

Pracownik nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli do wypadku dojdzie na skutek działania innej osoby. Ponadto pracownik nie będzie odpowiadał w takim zakresie, w jakim ta szkoda uległa zwiększeniu z powodu działania osób trzecich.

Odpowiedzialność na zasadach ogólnych

Jeżeli pracownik nie otrzymał samochodu z obowiązkiem zwrotu, wówczas w przypadku powstania szkody na skutek wypadku drogowego poniesie odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 114–122 k.p.). Zgodnie z ww. zasadami pracownik poniesie odpowiedzialność, jeżeli na skutek niewykonania lub nienależnego wykonania obowiązków pracowniczych wyrządził pracodawcy szkodę. Podstawą tej odpowiedzialności jest możliwość przypisania winy pracownikowi. Odszkodowanie, do którego pracodawca ma prawo, przysługuje w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może być wyższe niż 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu powstania szkody.

Jeśli jednak uszkodzenie samochodu powstałoby z winy umyślnej pracownika, to musi naprawić powstałą szkodę w pełnej wysokości. Natomiast pracownik nie poniesie odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek wypadku w takim zakresie, w jakim inny kierowca bądź inna osoba przyczyniły się do jej powstania.

Kradzież samochodu

Za szkodę w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu, np. samochodu, powstałą wskutek kradzieży przez nieznanych sprawców pracownik ponosi odpowiedzialność w takim zakresie, w jakim można mu przypisać niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku pieczy. Jednak w wyroku 9 lutego 1999 r. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że kradzież mienia powierzonego pracownikowi nie może być uznana za niezależną od niego przyczynę niedoboru wówczas, gdy pracownik, zwłaszcza zatrudniony na kierowniczym stanowisku, przez swoje nieroztropne zachowanie ułatwia jej dokonanie (wyrok SN z 9 lutego 1999 r., I PKN 566/98).

Ugoda w sprawie odszkodowania

Wysokość odszkodowania należnego pracodawcy z tytułu uszkodzenia samochodu może zostać określona w ugodzie zawartej między pracodawcą a pracownikiem. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla pracownika, ponieważ w ugodzie strony mogą określić odszkodowanie w niższej wysokości.

Ustalając obniżoną wysokość odszkodowania w celu zawarcia ugody, należy uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy m.in.:

  • odszkodowanie, jakie pracodawca otrzymał od zakładu ubezpieczeń,
  • stopień winy pracownika,
  • dotychczasowy stosunek pracownika do obowiązków służbowych.

Na takich samych zasadach odszkodowanie może zostać obniżone przez sąd.

Podstawa prawna:

  •  art. 114–122 Kodeksu pracy.

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 20 maja 1983 r. (IV PR 86/83, OSP 1984/12/264),
  • wyrok SN z 9 lutego 1999 r. (I PKN 566/98, OSNP 2000/6/226),
  • wyrok SN z 11 czerwca 2003 r. (V CKN 308/01, niepubl.),
  • uchwała SN z 12 października 2001 r. (III CZP 57/01, OSNC 2002/5/57).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK