| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych

Za niewywiązywanie się z obowiązków pracowniczych oraz za szkody wyrządzone pracodawcy w związku z ich niewykonywaniem każdy pracownik musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami – od zwolnienia z pracy po odpowiedzialność odszkodowawczą.

Kodeks pracy przewiduje 3 rodzaje odpowiedzialności materialnej:

  • na zasadach ogólnych – za szkodę wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Przepisy określają ściśle wysokość odszkodowania, jakie może uzyskać pracodawca. Odpowiada ono co do zasady wysokości wyrządzonej szkody, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. W przypadku jednak umyślnego wyrządzenia szkody pracownik jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości;
  • za powierzone mienie do zwrotu lub do wyliczenia się (odpowiedzialność normowana Kodeksem pracy oraz przepisami dwóch rozporządzeń) – w jej ramach rozróżniamy indywidualną odpowiedzialność za mienie powierzone oraz współodpowiedzialność za mienie powierzone, gdy pieczę nad nim sprawuje wspólnie kilku pracowników. Ponosi ją pracownik w pełnej wysokości w przypadku powierzenia mu w szczególności: pieniędzy, papierów wartościowych lub kosztowności, narzędzi i instrumentów lub podobnych przedmiotów, a także środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Odpowiedzialność na tych samych zasadach ponoszą również pracownicy, którzy przyjęli wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się,
  • regresowa – za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej – obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika spoczywa bezpośrednio na pracodawcy, który ma następcze roszczenie regresowe wobec swojego pracownika. Pracownik odpowiada w sposób ograniczony w stosunku do pracodawcy, który naprawił szkodę osobie trzeciej do kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jeżeli jednak wyrządzenie szkody następuje umyślnie, pracownik ponosi względem pracodawcy odpowiedzialność za szkodę w pełnej wysokości.

Unormowanie w Kodeksie pracy materialnej odpowiedzialności pracowników nie wyklucza także możliwości odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego, a tym samym zwiększenia się skutków finansowych tej odpowiedzialności u pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Obok wyżej omówionych kar kolejnym środkiem dyscyplinującym pracownika jest wypowiedzenie stosunku pracy. Niekiedy w razie jednego z przewinień pracowniczych pracodawcy decydują się jedynie na wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy przez tzw. zdegradowanie pracownika. Z reguły jednak kończy się to wypowiedzeniem definitywnym, w tym nierzadko dyscyplinarnym w razie zaistnienia jednej z przesłanek wymienionych w art. 52 k.p., tj. głównie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Rozwiązanie umowy o pracę ma miejsce przede wszystkim w sytuacji naruszenia innych obowiązków pracowniczych niż te, do których odnoszą się przepisy o odpowiedzialności porządkowej i materialnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego skłania do bardzo dokładnej analizy naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych przed podjęciem ostatecznej decyzji o zastosowaniu odpowiednich konsekwencji wobec pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 52, art. 108–127 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (DzU z 1996 r. nr 143, poz. 662),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663).

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »