| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Ekwiwalent za pranie odzieży dla pracownika socjalnego

Ekwiwalent za pranie odzieży dla pracownika socjalnego

Jeżeli odzież używana do wykonywania obowiązków służbowych spełnia kryteria uznania za odzież roboczą, to świadczenia wypłacane z tego tytułu są zwolnione od podatku. W przeciwnym razie należy uznać, że wypłata ekwiwalentu za odzież i jej pranie stanowi przychód opodatkowany.

Przy rozpatrywaniu zagadnienia opodatkowania ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz za pranie odzieży roboczej, wypłacanego przez ośrodek pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu, ważne jest, czy prawo do uzyskania tego ekwiwalentu wynika z obowiązujących ustaw i przepisów bhp.

Dochód ze stosunku pracy

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody – z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 updof).

Przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w danym roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof). Jednym ze źródeł przychodów jest stosunek pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 updof).

Należy zatem stwierdzić, że przychodem ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, które ma swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy (lub stosunku pokrewnym).

WAŻNE!

Przyznany pracownikowi ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia zamiast roboczego oraz pranie tej odzieży stanowi przychód pracownika.

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 11 updof).

Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i własnego obuwia zamiast roboczego, spełniających wymagania bhp (art. 2377 § 2 k.p.). Przy czym przepis ten nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace bezpośrednio związane z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne zabrudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi bądź materiałami biologicznie zakaźnymi (art. 2377 § 3 k.p.).

Pracownikowi używającemu własnej odzieży i własnego obuwia pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny (art. 2377 § 4 k.p.).

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy (art. 2379 § 1 k.p.). Ponadto pracodawca musi zadbać o to, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze miały właściwości ochronne i użytkowe, a także zapewnić ich właściwe pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynność ta może być wykonywana przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika (art. 2379 § 2 i 3 k.p.).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK