| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Pracownicy pedagogiczni wyłączeni spod Karty Nauczyciela

Pracownicy pedagogiczni wyłączeni spod Karty Nauczyciela

Nowe uregulowanie spraw związanych ze wspieraniem rodziny i wprowadzenie systemu pieczy zastępczej pozbawia pracowników pedagogicznych z dotychczasowych placówek opiekuńczo-wychowawczych uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

W przypadku pozostałych wychowawców, w tym również pracowników niebędących nauczycielami, podlegali oni przepisom Kodeksu pracy. Ustawa o pracownikach samorządowych nie reguluje już obowiązujących tych pracowników norm czasu pracy i w tym zakresie odsyła do przepisów Kodeksu pracy. Tak więc czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może przekraczać 4 miesięcy.

Przykład

Karol B. od 2000 r. jest wychowawcą zatrudnionym w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym, dlatego podlega przepisom Karty Nauczyciela, w tym również odnośnie do czasu pracy. Jego pensum wynosi 26 godzin tygodniowo. Nie obowiązuje go ani norma dobowa, ani przeciętnie tygodniowa, a jedynie – zgodnie z Kartą Nauczyciela – jego tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 40 godzin. W tym samym ośrodku w 2005 r. został zatrudniony Zenon W. również jako wychowawca, którego czas pracy reguluje Kodeks pracy (a więc pracuje 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym). Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2014 r. czas pracy obu wychowawców będzie regulował wyłącznie Kodeks pracy.

W zaistniałej dualistycznej sytuacji możliwe jest ustalanie rozkładów czasu pracy, które będą przewidywać pracę przez więcej niż 5 dni w tygodniu i więcej niż 40 godzin tygodniowo przy równoczesnym ustaleniu odpowiednio mniejszej liczby dni i godzin pracy w innych tygodniach okresu rozliczeniowego, jak również przy zachowaniu niezbędnej liczby dni wolnych od pracy.

Tylko do 2014 r.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje, że wychowawcy zatrudnieni w omawianych placówkach przed 2004 r. będą podlegali przepisom Karty Nauczyciela przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy. Przez okres 2 lat nadzór pedagogiczny w stosunku do tych pracowników będzie sprawował wojewoda. Po upływie tego terminu pracownicy ci staną się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.

Podsumowując, od 2014 r. wychowawcy tych placówek będą posiadali jednolity status, a w konsekwencji utracą przywileje, jakie gwarantowała im Karta Nauczyciela m.in. w zakresie:

  • czasu pracy,
  • uprawnień urlopowych,
  • wynagrodzeń,
  • świadczeń socjalnych,
  • uprawnień emerytalnych.

Placówki wsparcia dziennego i placówki interwencyjne

Obecnie w myśl przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wychowawcy zatrudnieni w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych stają się pracownikami placówek wsparcia dziennego, natomiast wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczych typu interwencyjnego stają się pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych pełniących funkcję interwencyjną. Natomiast wychowawcy zatrudnieni w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizującego stają się pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych pełniących funkcje specjalistyczno-terapeutyczną. Pracownicy, którzy nie będą spełniali wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie tej ustawy, będą mogli nadal być zatrudnieni na tych stanowiskach, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto działające obecnie całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego będą funkcjonowały jedynie przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 ze zm.),
  • art. 204 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU nr 149, poz. 887).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK