| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przemoc niefizyczna. Przeciwdziałanie mobbingowi – obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy

Przemoc niefizyczna. Przeciwdziałanie mobbingowi – obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy stworzenie warunków pracy wolnych od mobbingu. Zaniechanie powyższego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością zatrudniającego. Nie każde jednak zachowanie, nawet jeśli narusza dobra osobiste pracownika i w jego przekonaniu jest krzywdzące, wyczerpuje znamiona mobbingu.

Odszkodowanie

Istnienie zachowania mobbingowego uprawnia pracownika do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres dwch tygodni. Dodatkowo pracownik może żądać odszkodowania z art. 943 § 4 k.p., które nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli zatrudniony nie zdecyduje się złożyć oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu mobbingu, nie może domagać się odszkodowania, o którym mowa w Kodeksie pracy. Nie wyklucza to jednak dochodzenia roszczeń na podstawie innych uregulowań prawnych. W tej sytuacji nie będziemy jednak mówili już o mobbingu, lecz o szkodzie powstałej na skutek bezprawnego działania sprawcy. Znajdą tu zastosowanie przepisy art. 415 i następne k.c. regulujące odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym. Odpowiedzialność ta różni się jednak zdecydowanie od uregulowań zawartych w Kodeksie pracy, gdyż dla przyjęcia odpowiedzialności sprawcy za szkodę wymagane jest wykazanie jego winy.

Jeśli na skutek bezprawnego działania sprawcy doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody obejmujące wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty. Dodatkowo ma on prawo zażądać wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, a jeśli stał się inwalidą, także sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu (art. 444 § 1 k.c.).

Może on również żądać odpowiedniej renty:

  • w razie utraty całkowitej bądź częściowej zdolności do pracy zarobkowej,
  • zwiększenia się potrzeb poszkodowanego,
  • zmniejszenia się widoków na przyszłość.

Roszczenia oparte na tej podstawie z reguły połączone są z żądaniem zasądzenia przez sąd odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, czego podstawą jest art. 445 Kodeksu cywilnego.

Wydaje się, że częściej w sytuacji mobbingu będzie dochodziło do rozstroju zdrowia, który wyraża się w zakłóceniu funkcjonowania poszczególnych organów, bez ich widocznego uszkodzenia (np. zatrucie, nerwica, choroba psychiczna).

Jeśli pracownik uzna, że w wyniku działania pracodawcy nastąpiło naruszenie jego dóbr osobistych, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa o ich ochronę (art. 24 k.c.). Przewidziane w tym przepisie roszczenia obejmują:

  • prawo żądania zaniechania działania,
  • żądanie określonego zachowania się w celu usunięcia skutków naruszenia (w szczególności złożenia oświadczenia odpowiedniej treści),
  • prawo żądania zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Wskazane powyżej roszczenia dochodzone mogą być przed Sądem Pracy w sytuacji, gdy pomiędzy poszkodowanym a sprawcą istnieje stosunek pracy. W innym zaś przypadku – przed Sądem Cywilnym.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK