| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Czy konieczna jest dodatkowa umowa na przeprowadzenie szkolenia?

Czy konieczna jest dodatkowa umowa na przeprowadzenie szkolenia?

Pracownik zatrudniony w dziale marketingu kilka razy w roku prowadzi również szkolenia językowe. Pracodawca zamierza zaproponować mu przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego dla kadry menedżerskiej. Czy może powierzyć pracownikowi wykonanie tego zadania w ramach jego dotychczasowych obowiązków?

Nie. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę zgodnie z rodzajem pracy określonym w umowie o pracę. Jeżeli pracodawca chce zaproponować pracownikowi działu marketingu przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego, wówczas powinien podpisać z nim umowę cywilnoprawną dotyczącą warunków jego realizacji.

Pracodawca może nawiązać z własnym pracownikiem, obok istniejącego stosunku pracy, inny stosunek prawny. Podstawą jego nawiązania może być umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, o dzieło). Konieczne jest jednak spełnienie następujących warunków:

  • pracownik nie może wykonywać takich samych czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak wynikające z zakresu jego dotychczasowych obowiązków. Zawarcie umowy wbrew tej zasadzie prowadziłoby do obejścia przepisów o czasie pracy, np. mogłoby dojść do naruszenia prawa pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku, przekroczenia limitu godzin nadliczbowych,
  • wykonywanie pracy na podstawie dodatkowej umowy nie może uniemożliwiać pracownikowi realizacji jego dotychczasowych obowiązków,
  • umowa cywilnoprawna powinna być wykonywana w warunkach typowych dla świadczenia usług w ramach stosunku cywilnoprawnego, a nie stosunku pracy. Oznacza to, że podpisanie z pracownikiem np. umowy zlecenia nie może mieć charakteru pozornego i służyć jedynie uzupełnieniu stosunku pracy.

Zawierając umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem, należy odprowadzić od niej składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, rentowe, emerytalne i zdrowotne. Przepisy ubezpieczeniowe uznają bowiem za pracownika także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia (zwanej dalej umową o świadczenie usług), umowy o dzieło, jeżeli zostały one zawarte z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje równocześnie w stosunku pracy, lub z innym podmiotem niż pracodawca, ale w ramach tych umów praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Wyjątek dotyczy pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym. Nie podlega on składkom z tytułu stosunku pracy, a zatem z dodatkowej umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym tak jak zleceniobiorca. Jeżeli umowa zlecenia stanowi jedyne źródło dochodów (przy czym wykonujący pracę nie jest studentem), wówczas wykonawca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, przysługuje na wniosek zleceniobiorcy.

Podstawa prawna

  • Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 322.
  • Art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398.
reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »