| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Od 16 lipca 2010 r.obowiązują nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników. Dotycząca tego zagadnienia nowelizacja Kodeksu pracy została podpisana przez Marszałka Sejmu pełniącego obowiązki Prezydenta 8 czerwca 2010 r.

Opodatkowanie i oskładkowanie

Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie również wątpliwości, czy od przyznanych pracownikom przez pracodawcę dofinansowań nauki należy pobierać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Przepisy wprowadzające ulgi w tej kwestii są jednolite i zwalniają z opodatkowania i oskładkowania pełną wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego lub zwolnienia z części bądź z całości dnia pracy. Tymi odrębnymi przepisami będą właśnie przepisy wprowadzone nowelizacją z 20 maja 2010 r. art. 1031–1036 Kodeksu pracy. Jednocześnie, według przepisu przejściowego nowelizacji, zwolnione z podatku i ze składek będą również świadczenia szkoleniowe przyznane zatrudnionym od 11 kwietnia 2010 r. do chwili wejścia w życie nowych przepisów. W ten sposób rozstrzygnięto wątpliwości, w sprawie których wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów, dotyczące opodatkowania świadczeń przyznanych pracownikom odbywającym szkolenie.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Dotychczas pracodawca musiał spisać umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika skierowanego na naukę w formie szkolnej. Taka umowa nie mogła przewidywać postanowień mniej korzystnych od wynikających z rozporządzenia z 12 października 1993 r.

Zawarcie pisemnej umowy szkoleniowej z zatrudnionym skierowanym na edukację w formie pozaszkolnej też było obowiązkowe, chyba że pracodawca nie zamierzał go zobowiązać do odpracowania pewnego czasu po zakończeniu nauki, a – w razie złamania tego zakazu – do zwrotu proporcjonalnych kosztów kształcenia poniesionych przez zakład. Tę umowę z kolei stronom było wolno ukształtować na zasadach mniej korzystnych od ustanowionych rozporządzeniem z 12 października 1993 r.

Na podstawie nowych przepisów zniknie zróżnicowany charakter umów szkoleniowych. Pracodawca będzie miał obowiązek nawiązania takiej umowy z każdym pracownikiem uczącym się z jego inicjatywy bądź za jego zgodą, chyba że nie będzie chciał go zobowiązać do odpracowania nauki i do ewentualnego zwrotu kosztów (art. 1034 Kodeksu pracy). Nadal będzie obowiązywać podstawowa reguła, że jeśli strony nie spisały umowy szkoleniowej, to nie ma mowy o zwrocie pracodawcy kosztów (wyrok SN z 14 maja 1998 r., I PKN 110/98, OSNP 1999/10/338).

Podnoszenie kwalifikacji na innych zasadach

Pracownikom, którzy podnoszą kwalifikacje na innych zasadach niż wyżej opisane (bez inicjatywy pracodawcy oraz jego zgody), czyli np. z własnej inicjatywy, pracodawca może przyznać:

 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
 • urlop bezpłatny.

Wymiary tych zwolnień od pracy oraz urlopu bezpłatnego powinny być ustalone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a pracownikiem (art. 1036 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

 • art. 17, art. 551, art. 775, art. 94 pkt 6, art. 943, art. 1031–1036, art. 1513, art. 15111, art. 172, art. 211 pkt 7, art. 229 § 2 i § 4 Kodeksu pracy,
 • ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 105, poz. 655),
 • art. 9 i art. 10a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • art. 167 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 • art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • uchylone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1273),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK