| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Od 16 lipca 2010 r.obowiązują nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników. Dotycząca tego zagadnienia nowelizacja Kodeksu pracy została podpisana przez Marszałka Sejmu pełniącego obowiązki Prezydenta 8 czerwca 2010 r.

Opodatkowanie i oskładkowanie

Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie również wątpliwości, czy od przyznanych pracownikom przez pracodawcę dofinansowań nauki należy pobierać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Przepisy wprowadzające ulgi w tej kwestii są jednolite i zwalniają z opodatkowania i oskładkowania pełną wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego lub zwolnienia z części bądź z całości dnia pracy. Tymi odrębnymi przepisami będą właśnie przepisy wprowadzone nowelizacją z 20 maja 2010 r. art. 1031–1036 Kodeksu pracy. Jednocześnie, według przepisu przejściowego nowelizacji, zwolnione z podatku i ze składek będą również świadczenia szkoleniowe przyznane zatrudnionym od 11 kwietnia 2010 r. do chwili wejścia w życie nowych przepisów. W ten sposób rozstrzygnięto wątpliwości, w sprawie których wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów, dotyczące opodatkowania świadczeń przyznanych pracownikom odbywającym szkolenie.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Dotychczas pracodawca musiał spisać umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika skierowanego na naukę w formie szkolnej. Taka umowa nie mogła przewidywać postanowień mniej korzystnych od wynikających z rozporządzenia z 12 października 1993 r.

Zawarcie pisemnej umowy szkoleniowej z zatrudnionym skierowanym na edukację w formie pozaszkolnej też było obowiązkowe, chyba że pracodawca nie zamierzał go zobowiązać do odpracowania pewnego czasu po zakończeniu nauki, a – w razie złamania tego zakazu – do zwrotu proporcjonalnych kosztów kształcenia poniesionych przez zakład. Tę umowę z kolei stronom było wolno ukształtować na zasadach mniej korzystnych od ustanowionych rozporządzeniem z 12 października 1993 r.

Na podstawie nowych przepisów zniknie zróżnicowany charakter umów szkoleniowych. Pracodawca będzie miał obowiązek nawiązania takiej umowy z każdym pracownikiem uczącym się z jego inicjatywy bądź za jego zgodą, chyba że nie będzie chciał go zobowiązać do odpracowania nauki i do ewentualnego zwrotu kosztów (art. 1034 Kodeksu pracy). Nadal będzie obowiązywać podstawowa reguła, że jeśli strony nie spisały umowy szkoleniowej, to nie ma mowy o zwrocie pracodawcy kosztów (wyrok SN z 14 maja 1998 r., I PKN 110/98, OSNP 1999/10/338).

Podnoszenie kwalifikacji na innych zasadach

Pracownikom, którzy podnoszą kwalifikacje na innych zasadach niż wyżej opisane (bez inicjatywy pracodawcy oraz jego zgody), czyli np. z własnej inicjatywy, pracodawca może przyznać:

 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
 • urlop bezpłatny.

Wymiary tych zwolnień od pracy oraz urlopu bezpłatnego powinny być ustalone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a pracownikiem (art. 1036 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

 • art. 17, art. 551, art. 775, art. 94 pkt 6, art. 943, art. 1031–1036, art. 1513, art. 15111, art. 172, art. 211 pkt 7, art. 229 § 2 i § 4 Kodeksu pracy,
 • ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 105, poz. 655),
 • art. 9 i art. 10a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • art. 167 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 • art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • uchylone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1273),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK