| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Od 16 lipca 2010 r.obowiązują nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników. Dotycząca tego zagadnienia nowelizacja Kodeksu pracy została podpisana przez Marszałka Sejmu pełniącego obowiązki Prezydenta 8 czerwca 2010 r.

WAŻNE!

Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu szkoleniowego, jeżeli pracownik nie udokumentuje celu, dla którego przysługuje mu ten urlop.

Pracodawca ma prawo określić w umowie szkoleniowej albo w przepisach zakładowych (np. regulamin pracy, regulamin funduszu szkoleniowego) zasady porządkowe ubiegania się o urlop szkoleniowy. W większości sytuacji pracodawca każe zatrudnionym składać wnioski o urlop szkoleniowy. Wolno mu także żądać, by zainteresowani zgłaszali wnioski o urlopy szkoleniowe z odpowiednim wyprzedzaniem (np. 3-dniowym) tak, by przełożeni byli w stanie zorganizować zastępstwo. Jednak wprowadzona w firmie procedura starań o urlop szkoleniowy nie może ograniczać ani tym bardziej odbierać zatrudnionemu prawa do tego urlopu.

Więcej zwolnień od pracy na podstawie nowych przepisów

Ustawodawca w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy wskazał więcej okoliczności powodujących konieczność udzielania płatnych zwolnień z całości albo z części dnia pracy. Będą one zawsze przysługiwały na udział w obligatoryjnych zajęciach. Zatem zlikwidowane zostaną urlopy szkoleniowe udzielane w celu wzięcia udziału w obowiązkowych wykładach, ćwiczeniach, konsultacjach itd. w wymiarze:

  • do 5 godzin tygodniowo – dla pracownika skierowanego do szkoły wieczorowej, jeżeli czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia,
  • do 5 godzin tygodniowo – dla pracownika skierowanego na wieczorowe studia podyplomowe, kurs i seminarium, jeżeli czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia.

Na podstawie nowych regulacji wymiar szkoleniowych zwolnień z całości bądź części dnia pracy nie będzie limitowany, a jedynym kryterium ich przyznawania będzie konieczność punktualnego przybycia na obowiązkowe zajęcia. Tak samo jak przy urlopach szkoleniowych pracodawca ma prawo domagać się udokumentowania celu zwolnienia od pracy. W przeciwnym przypadku odmowa jest uzasadniona. Pracownik może przedstawić następujące dokumenty:

  • harmonogram obowiązkowych zajęć poświadczony przez odpowiednią instytucję czy uczelnię,
  • zaświadczenie instytucji bądź uczelni o przełożeniu obowiązkowych zajęć,
  • oświadczenie, że pracownik uczestniczył w obowiązkowych zajęciach w konkretnym terminie, podpisane przez wykładowcę prowadzącego zajęcia.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona w Warszawie podnosi kwalifikacje na kursie zawodowym za zgodą szefa. Przyjmujemy, że złoży ona wniosek o zwolnienie z całości dnia pracy w piątek 3 września 2010 r. w związku z tym, że o godz. 8.00 w sobotę 4 września 2010 r. zaczyna w Rzeszowie obowiązkowe wykłady w ramach kursu. Zakładamy, że pracodawca odmówi zwolnienia od pracy, argumentując, że skoro obligatoryjne zajęcia przypadają w sobotę wolną od pracy, nie musi jej udzielać zwolnienia od pracy na udział w tych zajęciach. Pracodawca nie ma racji. Fakt, że celem zwolnienia od pracy jest udział w obowiązkowych zajęciach nie znaczy, że pracodawca udziela go wyłącznie w dniu, kiedy te zajęcia zostały zaplanowane. Zwolnienia należy udzielić tak, by zatrudniony w normalnym trybie stawił się punktualnie na wykład. Dlatego w tej sytuacji pracownicy przysługuje zwolnienie od pracy w piątek, 3 września przynajmniej z części dnia pracy. W razie odmowy pracodawcy przybyłaby na kurs zmęczona i niewyspana, po pół nocy spędzonej w podróży.

Świadczenia dodatkowe dla pracowników odbywających szkolenia

Na podstawie starych przepisów pracodawca w zasadzie nie miał obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów nauki pracownika, nawet przez niego skierowanego. Rozporządzenie z 12 października 1993 r. w § 9 przewidywało jeden wyjątek – szef musi sfinansować wydatki pracownika uczącego się w formie pozaszkolnej za jego skierowaniem. Chodzi o opłatę za sam kurs, kurs zawodowy, seminarium, praktykę zawodową czy studia podyplomowe oraz o koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu. Równocześnie rozporządzenie z 12 października 1993 r. dopuszczało, by w umowie szkoleniowej strony postanowiły inaczej, w tym mniej korzystnie dla zatrudnionego, nawet pozbawiając dofinansowania jego nauki (wyrok SN z 29 listopada 2000 r., I PKN 118/00, OSNAP 2002/13/308). Ponadto, jeśli pracodawca zgodził się dobrowolnie zwracać pracownikowi skierowanemu na naukę w formach szkolnych koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, wydatki te trzeba było rozliczać według przepisów dotyczących podróży służbowych na terenie kraju, o ile nauka odbywała się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania czy pracy pracownika. Stosowało się więc rozporządzenie z 19 grudnia 2002 r. o podróżach służbowych na terenie kraju. Takiego zastrzeżenia nie było w regulacjach odnoszących się do osób skierowanych przez zakład na dokształcanie w formach pozaszkolnych.

PRZYKŁAD

Na podstawie rozporządzenia z 12 października 1993 r. o podnoszeniu kwalifikacji... firma skierowała jednego z pracowników na studia, a drugiego na kurs komputerowy. Pracodawca nie zawarł z nimi umów szkoleniowych, ale finansuje im koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Pracownik skierowany na studia (nauka w formie szkolnej) otrzymuje refundacje wymienionych wydatków tylko do wysokości limitów wynikających z rozporządzenia o podróżach służbowych na terenie kraju. Zatrudniony skierowany na kurs (forma pozaszkolna), z powodu braku umowy szkoleniowej, otrzymuje je natomiast w wartości rzeczywiście poniesionej, czyli teoretycznie znacznie wyższej niż pierwszy. Gdyby pracodawca podpisał z tym drugim pracownikiem umowę szkoleniową, mógłby w niej ograniczyć poziom zwrotu poniżej limitów określonych w rozporządzeniu o podróżach służbowych albo nawet w ogóle z refundacji zrezygnować.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »