| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Od 16 lipca 2010 r.obowiązują nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników. Dotycząca tego zagadnienia nowelizacja Kodeksu pracy została podpisana przez Marszałka Sejmu pełniącego obowiązki Prezydenta 8 czerwca 2010 r.

WAŻNE!

Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu szkoleniowego, jeżeli pracownik nie udokumentuje celu, dla którego przysługuje mu ten urlop.

Pracodawca ma prawo określić w umowie szkoleniowej albo w przepisach zakładowych (np. regulamin pracy, regulamin funduszu szkoleniowego) zasady porządkowe ubiegania się o urlop szkoleniowy. W większości sytuacji pracodawca każe zatrudnionym składać wnioski o urlop szkoleniowy. Wolno mu także żądać, by zainteresowani zgłaszali wnioski o urlopy szkoleniowe z odpowiednim wyprzedzaniem (np. 3-dniowym) tak, by przełożeni byli w stanie zorganizować zastępstwo. Jednak wprowadzona w firmie procedura starań o urlop szkoleniowy nie może ograniczać ani tym bardziej odbierać zatrudnionemu prawa do tego urlopu.

Więcej zwolnień od pracy na podstawie nowych przepisów

Ustawodawca w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy wskazał więcej okoliczności powodujących konieczność udzielania płatnych zwolnień z całości albo z części dnia pracy. Będą one zawsze przysługiwały na udział w obligatoryjnych zajęciach. Zatem zlikwidowane zostaną urlopy szkoleniowe udzielane w celu wzięcia udziału w obowiązkowych wykładach, ćwiczeniach, konsultacjach itd. w wymiarze:

  • do 5 godzin tygodniowo – dla pracownika skierowanego do szkoły wieczorowej, jeżeli czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia,
  • do 5 godzin tygodniowo – dla pracownika skierowanego na wieczorowe studia podyplomowe, kurs i seminarium, jeżeli czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia.

Na podstawie nowych regulacji wymiar szkoleniowych zwolnień z całości bądź części dnia pracy nie będzie limitowany, a jedynym kryterium ich przyznawania będzie konieczność punktualnego przybycia na obowiązkowe zajęcia. Tak samo jak przy urlopach szkoleniowych pracodawca ma prawo domagać się udokumentowania celu zwolnienia od pracy. W przeciwnym przypadku odmowa jest uzasadniona. Pracownik może przedstawić następujące dokumenty:

  • harmonogram obowiązkowych zajęć poświadczony przez odpowiednią instytucję czy uczelnię,
  • zaświadczenie instytucji bądź uczelni o przełożeniu obowiązkowych zajęć,
  • oświadczenie, że pracownik uczestniczył w obowiązkowych zajęciach w konkretnym terminie, podpisane przez wykładowcę prowadzącego zajęcia.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona w Warszawie podnosi kwalifikacje na kursie zawodowym za zgodą szefa. Przyjmujemy, że złoży ona wniosek o zwolnienie z całości dnia pracy w piątek 3 września 2010 r. w związku z tym, że o godz. 8.00 w sobotę 4 września 2010 r. zaczyna w Rzeszowie obowiązkowe wykłady w ramach kursu. Zakładamy, że pracodawca odmówi zwolnienia od pracy, argumentując, że skoro obligatoryjne zajęcia przypadają w sobotę wolną od pracy, nie musi jej udzielać zwolnienia od pracy na udział w tych zajęciach. Pracodawca nie ma racji. Fakt, że celem zwolnienia od pracy jest udział w obowiązkowych zajęciach nie znaczy, że pracodawca udziela go wyłącznie w dniu, kiedy te zajęcia zostały zaplanowane. Zwolnienia należy udzielić tak, by zatrudniony w normalnym trybie stawił się punktualnie na wykład. Dlatego w tej sytuacji pracownicy przysługuje zwolnienie od pracy w piątek, 3 września przynajmniej z części dnia pracy. W razie odmowy pracodawcy przybyłaby na kurs zmęczona i niewyspana, po pół nocy spędzonej w podróży.

Świadczenia dodatkowe dla pracowników odbywających szkolenia

Na podstawie starych przepisów pracodawca w zasadzie nie miał obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów nauki pracownika, nawet przez niego skierowanego. Rozporządzenie z 12 października 1993 r. w § 9 przewidywało jeden wyjątek – szef musi sfinansować wydatki pracownika uczącego się w formie pozaszkolnej za jego skierowaniem. Chodzi o opłatę za sam kurs, kurs zawodowy, seminarium, praktykę zawodową czy studia podyplomowe oraz o koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu. Równocześnie rozporządzenie z 12 października 1993 r. dopuszczało, by w umowie szkoleniowej strony postanowiły inaczej, w tym mniej korzystnie dla zatrudnionego, nawet pozbawiając dofinansowania jego nauki (wyrok SN z 29 listopada 2000 r., I PKN 118/00, OSNAP 2002/13/308). Ponadto, jeśli pracodawca zgodził się dobrowolnie zwracać pracownikowi skierowanemu na naukę w formach szkolnych koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, wydatki te trzeba było rozliczać według przepisów dotyczących podróży służbowych na terenie kraju, o ile nauka odbywała się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania czy pracy pracownika. Stosowało się więc rozporządzenie z 19 grudnia 2002 r. o podróżach służbowych na terenie kraju. Takiego zastrzeżenia nie było w regulacjach odnoszących się do osób skierowanych przez zakład na dokształcanie w formach pozaszkolnych.

PRZYKŁAD

Na podstawie rozporządzenia z 12 października 1993 r. o podnoszeniu kwalifikacji... firma skierowała jednego z pracowników na studia, a drugiego na kurs komputerowy. Pracodawca nie zawarł z nimi umów szkoleniowych, ale finansuje im koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Pracownik skierowany na studia (nauka w formie szkolnej) otrzymuje refundacje wymienionych wydatków tylko do wysokości limitów wynikających z rozporządzenia o podróżach służbowych na terenie kraju. Zatrudniony skierowany na kurs (forma pozaszkolna), z powodu braku umowy szkoleniowej, otrzymuje je natomiast w wartości rzeczywiście poniesionej, czyli teoretycznie znacznie wyższej niż pierwszy. Gdyby pracodawca podpisał z tym drugim pracownikiem umowę szkoleniową, mógłby w niej ograniczyć poziom zwrotu poniżej limitów określonych w rozporządzeniu o podróżach służbowych albo nawet w ogóle z refundacji zrezygnować.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK