| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przejście zakładu pracy - obowiązki i odpowiedzialność

Przejście zakładu pracy - obowiązki i odpowiedzialność

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Kiedy zbywamy przedsiębiorstwo, musimy pamiętać, że wiąże się to nie tylko z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego i handlowego, ale i prawa pracy. Przedsiębiorstwo lub jego część co do zasady będą zakładami pracy. Trzeba pamiętać o tym, jaką odpowiedzialność powoduje przejście zakładu pracy.

Przez zakład pracy należy rozumieć wyodrębnioną jednostkę organizacyjną stanowiącą pewną zorganizowaną całość i zatrudniającą pracowników. Warto zauważyć, że taka kodeksowa definicja zakładu pracy odpowiada definicji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jeżeli zatem zbywamy przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, zbywamy też zakład pracy lub jego część.

Warto również pamiętać, że część przedsiębiorstwa może być całym zakładem pracy. Badając, czy mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy czy jego części, trzeba będzie analizować dany, konkretny przypadek. To, że zbywamy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie oznacza automatycznie, że zbywamy część zakładu pracy.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa co do zasady stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 § 1 k.p.). Następuje zatem swoista zmiana stron umowy o pracę po stronie pracodawcy. Zmiana pracodawcy nie ma jednak co do zasady wpływu na treść umowy o pracę, na prawa i obowiązki z niej wynikające, a także na prawa i obowiązki wynikające z innych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

W razie przejścia części zakładu pracy za zobowiązania ze stosunku pracy poprzedzające przejęcie obaj pracodawcy odpowiadają solidarnie (art. 231 § 2 k.p.).

Co istotne, z przejściem zakładu pracy i z odpowiedzialnością za zobowiązania wobec pracowników mamy do czynienia także wtedy, gdy nowy właściciel zakładu pracy prowadzi działalność zupełnie różną od dotychczasowej.

Regulacje dotyczące obowiązków wobec pracowników dotyczą tych osób, które w dniu przejęcia zakładu pracy lub jego części były zatrudnione w danym zakładzie. Przejście pracowników następuje z mocy prawa i nie zależy od ich woli.

Tacy pracownicy mogą jednak rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy (art. 231 § 4 k.p.). Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Owa fikcja takich skutków, jakie ma dla pracownika rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, odnosi się do przyszłego zatrudnienia.

Należy też wskazać, że z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, „nowy” pracodawca jest zobowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, a także wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie (art. 231 § 5 k.p.).

Czytaj także

Autor:

z Kancelarii, Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK