| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Zadaniowy czas pracy a ewidencja czasu pracy

Zadaniowy czas pracy a ewidencja czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy polega na wykonywaniu zadań ustalonych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zadania powinny być wyznaczone tak, by nie przekraczały norm wynoszących 8 godzin na dobę i przecięt­nie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Czy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy?

Definicja

System czasu pracy, w którym pracownik wykonuje zadania ustalone w porozumieniu z pracodawcą.

W prawie pracy

Zadaniowy system czasu pracy wprowadza się w przypadkach, w których pracodawca nie sprawu­je bezpośredniej kontroli nad świadczeniem pracy. Pracodawca powinien ustalić z pracownikiem czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Do wprowadzenia tego systemu konieczne jest poro­zumienie się pracodawcy i pracownika. Brak takie­go porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy. Oznacza to, że pracodawca musi skonsultować z pracownikiem zamiar wprowadzenia zadaniowe­go czasu pracy, ale do skuteczności wprowadze­nia systemu nie jest wymagana zgoda pracownika. W razie sporu pracodawca będzie musiał jednak wykazać, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach kodeksowych norm czasu pracy.

Redakcja poleca produkt: Kodeks pracy 2015 z komentarzem (książka)

Normy czasu pracy

Zadania do zrealizowania przez pracownika powinny być wyznaczone tak, by nie przekraczały norm wynoszących 8 godzin na dobę i przecięt­nie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Praca ponad te normy będzie pracą w nad­godzinach. Pracodawca nie powinien więc powie­rzać pracownikom pracującym w tym systemie zbyt obszernego zakresu obowiązków. System ten nie może być dowolnie ustalany i nie może dotyczyć każdego dowolnie wybranego stanowiska pracy. Może być bowiem zastosowany tylko w przypad­ku, gdy jest to uzasadnione:

  • rodzajem pracy,
  • jej organizacją,
  • miejscem wykonywania pracy.

Wystarczy przy tym, że spełniony zostanie jeden z tych warunków, aby można było go wprowadzić. Zadaniowy czas pracy może być stosowany do pracy, w której nie jest konieczna stała obecność pracownika w zakładzie pracy i współdziałanie pracownika z pracodawcą oraz z innymi pracow­nikami bądź gdy nie można z góry określić czasu potrzebnego do wykonania zadań przez pracow­nika lub nie można precyzyjnie określić pory dnia, w której praca powinna być wykonana. Cechą cha­rakterystyczną pracy w tym systemie jest samo­dzielne wywiązanie się przez pracownika z obo­wiązków, a także możliwość decydowania, kiedy i z jaką intensywnością zrealizuje on powierzone mu zadania.

Rozliczenie z zadań

Pracownicy nie są rozliczani z czasu pracy, lecz z powierzonych im zadań. Pracownicy zatrudnieni w tym systemie są dalej zobowiązani do wykonywania poleceń pracodawcy. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okre­sy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest obję­ty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowią­zany do ustalenia regulaminu pracy. Dotyczy to także wprowadzania zadaniowego czasu pracy. Może być wprowadzony przez pracodawcę dla jednego pracownika lub grupy albo grup pracow­ników. Możliwe jest także wprowadzenie zadanio­wego systemu czasu pracy w umowie o pracę, jed­nak będzie to wymagało dokonania zmian w posta­nowieniach umowy.

Ewidencja czasu pracy

W stosunku do pracowników objętych zadanio­wym systemem czasu pracy nie ewidencjonuje się godzin pracy. Nie oznacza to jednak, że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każde­go pracownika kartę ewidencji czasu pracy. W ewi­dencji pracownika zatrudnionego w systemie zada­niowym powinien odnotować m.in. dyżury, urlopy, delegacje, zwolnienia od pracy i inne usprawied­liwione bądź nieusprawiedliwione nieobecności. Pracodawca musi zagwarantować pracownikowi wykonującemu pracę w systemie zadaniowego czasu pracy minimalne nieprzerwane odpoczynki: dobowy (co najmniej 11 godzin czasu wolnego mię­dzy zakończeniem pracy a jej rozpoczęciem) oraz minimalny 35-godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy.

Musi także przestrzegać przepisów o czasie pracy w niedziele i święta (zakazie pracy i wyjątkach w dopuszczalności jej zlecania). Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi świad­czącemu pracę w zadaniowym systemie czasu pracy na takich samych zasadach jak innym pracownikom. Korzystanie z urlopu oznacza zmniejszenie zadań do wykonania przez pracownika w danym miesiącu. Pracodawca ustalający zadania, których realizacja przez pracownika wykracza poza ustawowe normy, narusza przepisy o czasie pracy i tym samym popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracow­nika. Może mu grozić za to grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Dochodzi bowiem do planowania pracy w godzinach nadliczbowych.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK