| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel ma obowiązek przebywać w miejscu pracy 40 godzin w tygodniu. Do czasu pracy nauczyciela wliczamy bowiem nie tylko czas samych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale także inne czynności, np. związane z przygotowaniem się do zajęć.

Za pracę w nocy należy się wolne

Karta Nauczyciela dopuszcza zobowiązanie nauczycieli niektórych szkół do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej, z czym łączy się prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednak nie niższe niż 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Zajęcia wychowawcze w porze nocnej odbywają się w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych z internatami oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę. Ponadto realizowanie zajęć wychowawczych w porze nocnej jest możliwe w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach i bursach szkolnych oraz domach wczasów dziecięcych.

Praca nauczyciela w porze nocnej we wskazanych wyżej szkołach może mieć miejsce tylko w przypadkach wymagających zapewnienia opieki wychowawczej także w porze nocnej ze względu na występowanie przynajmniej jednego z następujących warunków:

 • specyfiki szkoły, polegającej w szczególności na przyjmowaniu dzieci także w porze nocnej,
 • wieku wychowanków – przedszkolnego lub szkolnego (klasy 1–3),
 • stanu zdrowia wychowanków – niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju,
 • niedostosowania społecznego wychowanków,
 • specyfiki środowiska lokalnego, jeżeli stanowi zagrożenie dla wychowanków,
 • warunków lokalowych szkoły – rozmieszczenia grup wychowanków w kilku budynkach lub kilku skrzydłach obiektu.

Nauczycielom zobowiązanym do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej, oprócz zwiększonego wynagrodzenia dyrektor szkoły musi zapewnić:

 • dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin,
 • korzystanie co najmniej raz na 2 tygodnie z 2 kolejnych nocy wolnych od pracy, przypadających w sobotę i w niedzielę lub w niedzielę i w poniedziałek.

Dyrektor takiej szkoły powinien zapewnić równomierne obciążenie nauczycieli pracą w porze nocnej z uwzględnieniem zasady, że nauczyciel wychowujący dziecko w wieku do 4 lat oraz nauczyciel samotnie wychowujący dziecko w wieku do 14 lat może być zobowiązany do zapewnienia opieki wychowawczej w porze nocnej wyłącznie za jego zgodą.

Zasady rozliczania czasu pracy określa gmina

Organ prowadzący szkołę posiada kompetencje do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć:

 • nauczycieli szkół, których wymiar zajęć nie jest wskazany w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
 • nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
 • nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych;
 • nauczycieli kształcenia na odległość,
 • nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
 • pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnianych w celu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i innych placówkach, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.

Organ prowadzący decyduje ponadto o tym, w jaki sposób określa się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela). Organ prowadzący szkoły nie ma natomiast obecnie obowiązku uzyskiwania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny przy ustalaniu opisanego powyżej wymiaru pensum nauczycieli.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK