Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki
Emilia Dziubiela
Stan prawny: 2013-07-31 11:31

Czas pracy to zgodnie z Kodeksem pracy czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Ile wymiar czasu pracy będzie wynosił w 2014 roku?

zegar i kalendarz

Wymiar czasu pracy w 2014 r. /Fot. Fotolia

Normy i ogólny wymiar czasu pracy

Pracodawca jest zobowiązany nie tylko zatrudniać pracownika zgodnie z ustalonym rodzajem pracy i we właściwym miejscu, ale również w stosownym wymiarze i rozkładzie czasu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1995 r., sygn. akt I PR 1/95). Warto wspomnieć w tym miejscu, że czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę jest czasem pracy od momentu wyjazdu z miejsca stałego postoju (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. akt I PK 232/06).

W świetle art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika.

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Porównaj: Forum Kadry - Czas pracy 2013

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym oblicza się mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym. Następnie należy dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku. Co istotne, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wymiar czasu pracy ulega również obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Dni wolne od pracy w 2014 r.

Święto

Data święta

Dzień tygodnia

Nowy Rok

1 stycznia

środa

Święto Trzech Króli

6 stycznia

poniedziałek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

20 kwietnia

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

21 kwietnia

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja

czwartek

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja

sobota

pierwszy dzień Zielonych Świątek

8 czerwca

niedziela

Boże Ciało

19 czerwca

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia

piątek

Wszystkich Świętych

1 listopada

sobota

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada

wtorek

pierwszy dzień Bożego Narodzenia

25 grudnia

czwartek

drugi dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia

piątek

Zgodnie z powyższą tabelką 9 świąt wypada w ciągu tygodnia pracy i 4 w weekendy (razem 13 dni świątecznych). W 2014 r. pracownicy przepracują 250 dni, natomiast 115 dni to łącznie weekendy i święta.

Zobacz: Elastyczny czas pracy przyjęty

Wymiar czasu pracy w 2014 r.

Wymiar czasu pracy w 2014 r. wynosi 2000 godzin (250 dni x 8 godz.). Dla miesięcznych okresów rozliczeniowych (w przypadku pracowników, dla których dniem wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, jest sobota) liczba godzin pracy, dni pracy i dni wolnych od pracy przedstawia się następująco:

miesiąc

godziny pracy

dni pracy

dni wolne od pracy

styczeń

168

21

10

luty

160

20

8

marzec

168

21

10

kwiecień

168

21

9

maj

160

20

11

czerwiec

160

20

10

lipiec

184

23

8

sierpień

160

20

11

wrzesień

176

22

8

październik

184

23

8

listopad

144

18

12

grudzień

168

21

10

razem

2000

250

115

Dla trzymiesięcznych okresów rozliczeniowych liczba godzin pracy, dni pracy i dni wolnych od pracy przedstawia się następująco:

miesiące

godziny pracy

dni pracy

dni wolne od pracy

styczeń - marzec

496

62

28

kwiecień - czerwiec

488

61

30

lipiec - wrzesień

520

65

27

październik - grudzień

496

62

30

razem

2000

250

115

Zobacz również: Ruchomy czas pracy

WAŻNE!

W tematyce czasu pracy istotną rolę pełni odpoczynek pracownika gwarantowany przepisami Kodeksu pracy. Jeżeli pracodawca nie zapewni pracownikowi dobowego lub tygodniowego odpoczynku od pracy, pracownik może na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. w zw. z art. 300 k.p. żądać zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt II PK 228/09).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2013-06-03, ostatnia aktualizacja: 2013-07-31 11:31

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Najnowsze komentarze:

 • avatar Eni

  Eni2013-09-16 10:20

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Witam, Już na któreś stronie widzę, że listopad ma 18 dni roboczych. Może mi ktoś to wyjaśnić? Dziękuję.za 01.11 - przypadający w roku 2014 w sobotę - należy oddać dzień wolny - i to obniży normatyw do przepracowania w tym m-cu do 18 dni (144 godz.)

 • avatar

  Mateusz2013-09-14 13:19

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Witam, Już na któreś stronie widzę, że listopad ma 18 dni roboczych. Może mi ktoś to wyjaśnić? Dziękuję.

 • avatar Admin Kadry

  Admin Kadry2013-07-31 09:32

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Greg, poprawki zostały wprowadzone. Dziękujemy.

 • avatar

  Greg2013-07-25 11:31

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Zupełnie nie spinają mi się te święta w 2014 r.: Pierwszy dzień Wielkiej Nocy przypada w 2014 r. na dzień 20.04.Drugi dzień Wielkiej Nocy przypada w 2014 r. na dzień 21.04.Pierwszy dzień dzień Zielonych Świątek przybada zawsze w niedzielę (!) - w 2014 r. jest to dzień 08.06.Boze Ciało przypada zawsze w czwartek (!) - w 2014 r. jest to dzień 19.06. Mały misz-masz dni wolnych z 2013 r i 2014 r.??  

 • avatar Admin Kadry

  Admin Kadry2013-07-04 08:42

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Artykuł został poprawiony. Dziękujemy za Wasze cenne uwagi.

Dodaj komentarz

Podobne artykuły:

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

 • Najnowsze
 • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter